“Πλατωνισμός” στα αρχαία ελληνικά?

Apollodorus

Member
English UK
Modern Greek “Πλατωνισμός” (as a name for the philosophical tradition) seems to be a calque from modern English. Was there any equivalent term or term coming close to an equivalent in Classical or Medieval Greek?
 
  • Top