A-şi ţine cuvântul

Daniel A.

Senior Member
romanian
«În vreme ce Ricœur face din „principiul identităţii“ o condiţie necesară pentru a-şi legitima cuvântul (şi cine ar putea să-l conteste?), toată lumea ştie că plaga societăţii noastre este incapacitatea membrilor săi de a-şi lua un angajament şi, atunci când o fac, în pofida a toate, nu sunt capabili să şi-l ţină, de unde şi frecvenţa disensiunilor dintre părinţi, divorţurile şi consecinţele lor bine-cunoscute asupra devianţei juvenile şi, acum, infantile.»
Jean Staune - L’existence a-t-elle un sens?

Cum s-ar putea traduce fraza din original «pour pouvoir engager sa parole»? (Alors que Ricoeur fait de la mêmeté la condition nécessaire pour pouvoir engager sa parole (et qui pourrait le lui contesterþ?), tout le monde sait que la plaie...)
 
  • Top