Aci / açò: significados y correspondencias con el español

Discussion in 'Català (Catalan)' started by Gamen, Mar 12, 2014.

 1. Gamen Banned

  Near Buenos Aires
  Spanish Argentina
  Bona dia.
  D'acord amb el que he après, els pronoms "aci" i "açò" tendeixen a desaparèixer, almenys en algunas varietats
  de català no valencianas, i són reemplaçats per "aqui" i "això" per marcar il parell de extrems proximitat-llunyania.
  Aquesta desaparició també l'experimenta l'italià en alguna mesura que usa "questo" i "quello" i prescindeix de "codesto" que seria útil per marcar una distància mitjana entre "questo" i "quello".


  Ara bé.
  1) Pel que fa al significat, no existeix una correspondència entre "aqui" i "aci" d'una banda i entre "açò" i "això" d'altra. "Aqui" en català equival a "aqui" en espanyol (alto grau proximitat) i "aci" equivale a "ahí" (major grau de llunyania i imprecisió que "aquí") . Es això correcte?


  2) Per la seva banda, "açò" (que assenyala un alto grau de proximitat) es corresponde amb "esto" i "això"
  (que assenyala menor grau de proximitat) amb "eso". Mentre que "allò" equival a "aquello". Es això també exacte?


  Espero la vostra confirmació en cas que correspongui.
  Moltes graciès.
   
  Last edited: Mar 12, 2014
 2. llorens89

  llorens89 Member

  Onil, La Foia
  Valencià

  1) Primer consultem les definicions que ens dóna el DIEC:

  Ací: 1 1adv. [LC] En aquest lloc.

  Aquí:
  1 1adv. [LC] En aqueix lloc.

  Allà (o allí):
  1 1adv. [LC] En aquell lloc.

  Per tant, tenim que "ací" marca proximitat, "aquí", proximitat intermitja; i "allà" o "allí" llunyania.
  Ara bé, en els dialectes valencians gairebé ha desaparegut "aquí" ( només està viu en els parlars nord i del sud) mentre que a Catalunya el que ha desaparegut ha estat "ací", de forma que en la pràctica tant "ací" com "aquí" tenen el mateix significat (proximitat).

  El problema és que s'ha perdut, per tant, l'adverbi per a parlar de proximitat intermitja i açò ha fet que, almenys els valencians, hàgem pres el castellanisme "ahí" que no està recollit pel DIEC.


  2) Correcte. En este cas, com ja has dit, els dialectes valencians sí conserven els tres graus de proximitat, mentre que a la resta "açò" i "això" han convergit en "això".
   
 3. ACQM

  ACQM Senior Member

  Manresa (Barcelona)
  Spain - Spanish
  A Catalunya, a la pràctica hi ha "aquí" (en un lloc proper) i "allà" (en un lloc llunyà), hi ha "aquest" i "aquell, i hi ha "això" i "allò". Si el teu problema és com traduir "eso" i "ese" del castellà, dependrà del moment, però sovint serà "allò" i "aquell".
   
 4. Gamen Banned

  Near Buenos Aires
  Spanish Argentina
  1) Doncs, en principi el "aquí" del català no se correspon amb el "aquí" del espanyol en sentit estricte.

  -"Aci" (català) equival a "aquí" (espanyol) ?
  -Aquí" (calalà) equival a "ahí" (espanyol) ?


  2) I quan s'usarien aqueix aqueixos / Aqueixa Aqueixes o directament no es fan servir?
  El llistat complet seria: (Entre parèntesi els que no s'empren en la pràctica o a catalunya almenys i en ordre decreixent de distància o allunyament)

  (Ací) (esp. aquí)
  Aquí (esp ahí. a Catalunya també "aquí". No si fa servir "ací")
  Allà / allí (esp. allí / allá)

  -Aquest / aquests + substantiu (esp. este/estos esta/estas + sustantiu)
  -(Aqueix/ aqueixos aqueixa/aqueixes) + substantiu (esp. Eso/esos Esa/esas + sustantiu. Estimo que només a València)
  -Aquell / aquella Aquells / aquelles + substantiu (esp. aquel/aquellos aquella/aquellas + sustantiu)


  Neutres:
  (Açò) (esp. esto)
  Això (esp. eso "o també esto" a Catalunya. No es fa servir "açò")
  Allò (esp. aquello)
   
  Last edited: Mar 13, 2014
 5. Elxenc Senior Member

  Hola i bon dia: (en són les 16h.30)'

  Crec que t'has embolicat una miqueta.

  Els adverbis de lloc en català són: Ací cast. aquí

  Aquí cast. Ahí

  Allí/allà cast. allá /allí

  Aquest són els oficials, però segons la zona han patit canvis. A la majoria de parlants aquí ha ocupat el lloc del adv. de proximitat ací que ha desaparegut de la parla. Çò és el cas de tot el Principat, les Illes i el nord i sud del País valencià. Aquí, resulta per tant la forma predominant a quasi tot el domini lingüístic. L'adv. ací es conserva a la part central del País Valencià, i crec que a la "Franja" zona oficialment d'Aragó, però on es parla català. De la zona del Rosselló davall administració francesa en desconec les seues particularitats, però crec que conserven la forma ací. seria qüestió d'averiguar-lo

  L'adv.de segona gradació:aquí. S'ha perdut totalment al P. Valencia, ha estat substituït pel castellanisme "ahí". Al Principat no l'usen com a de segona gradació, excepte quan parlem per telèfon i et demanen, per exemple,: Quin oratge/temps teniu per aquí? Al lloc on resideix el segon interlocutor. Correspondria al castellà: Qué tiempo hace por ahí? A les Balears desconec aquest cas concret d'ús.

  I l'adv. de tercera gradació o de llunyania: Allí /allà. S'utilitzem a tot arreu amb l'alternància personal sobre la tria de la forma allí o allà.

  Amb les formes Açò, això i allò

  Els valencians conserven amb bona salut les tres formes, sense confondre-les.

  Els del Principat, la majoria ha perdut l'us de la forma de 1º gradació: Açò; que ha estat/segut/sigut substituïda per la de segona: Això; que ha ocupat tots els seus camps. A algunes zones del Pirineu lleidatà jo encara l'¡he sentida la forma açò. Igual que, un poc menys, però sentí també la forma ací. El que ja no sabria dir si era perquè sabien que era valencià i com a deferència usaren aquesta forma.

  Allò no té cap diferència d'ús a cap de les zones parlants.

  Respecte al demostratius (seria origen d'altre fil...)

  Aquest, Aqueix i aquell

  Les gents del Principat han confós/reunit els usos de les formes aquest i aqueix, i les han fosses, i només utilitzen la forma aquest (prounciant-la "aquet") per a ambdues gradacions. Cast. este i ese

  Els valencians conservem les dues formes Aquest i aqueix i els seus usos correctes, però usem les formes simples est/esta (pronunciat este, excepte en alguns casos: est home; est'hora) i eixe/eixa (pronunciats ixe/ixa),. Les reforçades (Aquest/aqueix) únicament als escrits o bé quan parlem en públic, que no siga una reunió familiar o d'amics. Nosaltres pronunciem les dues consonants finals d'aquest i quan és tracta del plural som capaçós de pronunciar les tres finals aquests. Els valencians diem l'estació de Sants i els catalans en diuen l'Estació de Sans)

  Aquell/aquella i els seus plural tenen un ús comú i gual a totes les zones catalanoparlants.

  Uff¡¡ Trobe que m'enrotllat una mica massa. Espere haver-te ajudat a aclarir-te una mica més.

  Sort.
   
 6. ACQM

  ACQM Senior Member

  Manresa (Barcelona)
  Spain - Spanish
  Gamen, el teu resum funciona en català central. Recorda que en català central la esa d'"aquest" i "aquests" no es pronuncia (diem "aquet":confused: i "aquets":confused:) però sí la d'"aquesta" i d'"aquestes".
   
 7. Gamen Banned

  Near Buenos Aires
  Spanish Argentina
  Alseshores, i fent un resum molt atapeït o ajustat, quedaria així:

  Els catalans han simplificat l'ús dels adverbis de lloc i els pronoms demostratius.
  En síntesi, podríem dir que en la pràctica passa el següent.

  Adverbis de lloc:
  1. "Aquí" assenyala primera i segona gradació.
  2. "Allí"/"allà" es reserven per a la tercera.
  3. "Ací" (pràcticament) no s'usa per assenyalar primera gradació.

  Demostratius:
  1. Amb valor de primera i segona gradació s'usa "aquest"-"aquests" / "aquesta"-"aquestes".
  2. "Aqueix" (eixe) "aqueixos" / "aqueixa" (eixa) "aqueixes" pràcticament no s'usen.
  3. "Aquell"-"aquells" / "aquella"-"aquelles" s'usen a tot el món catalanoparlant com demostratius de tercera gradació.

  Demostratius neutres:
  1. "Això" s'usa com a primera i segona gradació.
  2. "Açò" pràcticament no s'usa.
  3. "Allò" s'usa a tot el món catalanoparlant com demostratiu de tercera gradació.

  Moltes gràcies per la vostra ajuda amb la pronunciació de "aquest(s)". Encara de pronunciació n'he de fer un llarg camí, és a dir, aprendre molt perquè no tinc gaires possibilitats d'escoltar el català.
   
  Last edited: Mar 13, 2014
 8. Elxenc Senior Member

  Hola i bon vespre (ja ha enfosquit; a boqueta nit) http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=261210 BOQUETA-NIT
  || 1. A boqueta-nit: a entrada de fosc, quan comença a esser vespre (Tortosa, Cast., Val.); cast. al anochecer. :

  Gamen si estant fen referència només als parlants de Principat hauries de dir-ho o mencionar-ho d'alguna manera més clara puix quan dius: Els catalans han simplificat l'ús dels adverbis... , jo, com a catalanoparlant, però valencià no em puc donar per al·ludit, per açò és que et senyale les variacions valencianes; per si en un descuit t'estás referint a la llengua catalana en su totalitat. Es veritat que Barcelona te'ls ensenyarien com tu diue, per`a València te'ls ensenyarien ld'alra forma i cap de les dues trenca l'unitat. Salvant les diferències possibles, seria com si jo ignorara/ignorés les formes particulars i correctes del teu argentí respecte al castellà peninsular (de Espanya) en parlar dels castellanoparlants.

  Resumint-ho els valencians som els únics que conserven totes les gradacions dels adverbis i demostratius des de l'època clàssica. Les formes totes en són ben vives. El "principatins" són el qui han fet els reduccions, però como en són més i hi són més aprop de la mamella (Institut d'estudis catalans) i tenen el dialecte més nombrós i conten amb els (únics) mitjans de comunicació situats a la seua zona...

  Bona nit (perquè m'acomiade fins demà)
   
 9. Gamen Banned

  Near Buenos Aires
  Spanish Argentina
  Tens raó Elxenc. Cal tenir en compte totes les varietats de català i no deixar cap fora. Potser vaig voler resumir, però fent això només tinc en compte el català central.
  Salutacions i fins la propera.
   

Share This Page

Loading...