Agog

< Previous | Next >
  • Ségolène,

    Agog significa anhelante, deseoso Por ejemplo, they were all agog with expectation = estaban todos anhelantes por la expectación. En français, désireux (ou désireuse) [de qqch / de faire qqch].
     
    < Previous | Next >
    Top