Albanian: relatuar

Discussion in 'Other Languages' started by lindi, Sep 3, 2012.

Tags:
  1. lindi New Member

    Does somebody know the meaning?

    Megjithatë, duke iu kthyer problemit, dua të them se për rastin e trajtimit të çështjes në fund të vitit 1955, kur më është relatuar, siç dokumentohet...
     

Share This Page

Loading...