Albanian: The countries of the world in their own languages and scripts

todosmentira

Member
English - Southern English
Please can any shqiptarë check my translation of the following phrase for errors:

"The countries of the world in their own languages and scripts; with official names, capitals, flags, coats of arms, administrative divisions, national anthems, and translations of the countries and capitals into many languages"

Kombët e botes në ghuhët dhe shkrimet e veta; me emrat zyrtare, kryeqytetet, flamurët, stemat, krahinat, himnet kombëtarë, me edhe përkthime në shumë ghuhë e kombëve dhe të kryeqytetëve.

faleminderit!
 
 • opjeshke

  Senior Member
  Albanian
  Kombet e mbarë botës, në gjuhët e tyre të folura e të shkruara; emrat zyrtarë, kryeqytetet, flamurët, stemat, ndarjet administrative, himnet kombëtare dhe përkthimet e emrave të shteteve dhe kryeqyteteve në shumë gjuhë të botës.
   
  Top