BCS: velim

Discussion in 'Other Slavic Languages' started by qwqwqw, May 7, 2013.

 1. qwqwqw Senior Member

  Bayern, D
  Bulgarisch
  MOD EDIT: Moved from THIS thread.

  Hvala. Kakav je ovaj glagol, vele?
   
  Last edited by a moderator: May 11, 2013
 2. Duya Senior Member

  Not in WR world
  Whatever
  Neobičan. :D

  Glagoli kazati, reći i veliti (?) (Ne znam čak ni infinitiv) su sinonimi, ali su u supletivnom odnosu: ne koriste se podjednako u svim vremenima.

  Prezent: kažem/velim
  Perfekt, kondicional: rekao sam/bih (ređe: kazao sam/bih)
  Futur: reći ću/kazaću (podjednako)

  Velim se koristi gotovo isključivo u prezentu, i to samo u nekim dijalektima (crnogorskim, ali i kajkavskim).
   
 3. slavic_one

  slavic_one Senior Member

  Prague, Czech Republic
  Croatian (štokavski, jekavski)
  Po meni i u ostalim štokavskim.
   
 4. Duya Senior Member

  Not in WR world
  Whatever
  U Srbiji i Bosni bogme ne. Ono, nije nepoznat, ali je daleko od svakodnevne upotrebe.
   
 5. Pajapatak

  Pajapatak Senior Member

  Belgrade, Serbie
  serbe / Serbian
  Bogme, jedno vreme su u "Blicu" koristili taj glagol kad citiraju nekoga, valjda su hteli da izbegnu stalno ponavljanje (kaže, ističe, naglašava taj i taj/ ta i ta...), ali su (na sreću) odustali. Valjda su shvatili da je potpuno deplasirano i neprirodno.
   
 6. slavic_one

  slavic_one Senior Member

  Prague, Czech Republic
  Croatian (štokavski, jekavski)
  Ne mogu tvrditi sto posto, ali meni "kad ti velim..." zvuči sasvim prirodno.
   
 7. DenisBiH

  DenisBiH Senior Member

  Interesantno. Meni je velim nekako tipično kolokvijalno bosanski. Zbog toga kolokvijalnog prizvuka možda se ne koristi u formalnijim situacijama, ali daleko od toga da bih ga smatrao nezastupljenim. No, nisam baš upoznat sa govorima Crne Gore, pa ne mogu ništa reći o tome koliko ga se ovdje koristi u poređenju sa CG. Možda postoje regionalne razlike unutar BiH?
   
  Last edited: May 11, 2013
 8. PhilipPirrip New Member

  Dalmatia/Croatia
  Croatian
 9. Duya Senior Member

  Not in WR world
  Whatever
  Verovatno. Ja ga baš i nemam u idiolektu. Ponekad bih možda upotrebio frazu ko veli(m), ali ga tu doživljavam kao fosilizovan oblik. Inače, kao što reče Pajapatak, doživljavam ga markiranim i blago arhaičnim, otprilike kao kad bi neko upotrebio imperfekt.
   
 10. DenisBiH

  DenisBiH Senior Member

  Interesantno. Doduše, ja ponekad zaboravim da su meni otac i cijela ta strana porodice iz Crne Gore, možda mi se i zbog toga čini relativno normalnim, iako kolokvijalnim. Sad kad kažeš, možda i blago arhaičnim.
   

Share This Page

Loading...