cümlenin öğeleri: ulaşım için araç kullanmak?

hhtt

Senior Member
Turkish
Merhaba, "İnsanlar ulaşım için araçlar kullanırlar" cümlesini öğelerine nasıl ayırabiliriz?
 
 • Rallino

  Moderatoúrkos
  Turkish
  Kullanırlar: yüklem
  -> kimler kullanırlar?
  insanlar: özne
  -> ne kullanırlar?
  araçlar: nesne (belirsiz nesne)
  -> neden?
  ulaşım için: zarf tümleci (edat tümleci)
   

  Meraklı

  New Member
  Türkçe
  İnsânlar (özne/fâ'il) - ulaşım için (ilgeç tümleci [tümleç=yüklemin(müsnet) anlamını çeşitli taraflardan tamâmlamak , belirginleştirmek , pekiştirmek için kullanılan kelime veya kelime grubu, mütemmim] ["için" takısı/ilgeci umûmiyetle sebep ve amaç ifâde eden tümleçler yapar]) - araçlar (düz tümleç [düz tümleç=cümlede yüklemin direk tesîrinde kalan tümleç, nesne, mef'ûlün-bih]) - kullanırlar (yüklem/müsnet)  "Ne için" suâlinin kullanabiliriz. Cevâbı ilgeç tümleci "ulaşım için" olur.
   
  Top