Cascade stand for dore bar molds

amianto

Senior Member
Mexico - Spanish
Se trata de equipo de minería, área de refinación

Mi intento: plataforma de cascada para moldes de barra de oro impuro o barra de metal doré, cuál sería lo correcto
 
  • < Previous | Next >
    Top