cercar / buscar

Discussion in 'Català (Catalan)' started by Gamen, Mar 5, 2014.

 1. Gamen Banned

  Near Buenos Aires
  Spanish Argentina
  Hola.
  En catalán ¿"buscar" es menos usado que "cercar"?
  ¿Buscar sería más formal?

  Busco un amic. / Cerco un amic.

  Aguardo respuesta.
  Muchas gracias.
   
 2. Ssola Senior Member

  Català - Barcelona
  Català:
  A les Illes Balears sempre diuen cercar. Al català continental oral cercar es fa servir molt poc i és una forma restringida al català oriental (se sol dir buscar). En canvi, cercar sí que es fa servir arreu en el català escrit, sobretot en registres formals i literaris i en informàtica i internet (buscar no és informal, però cercar és més formal).

  Castellano:
  En las Islas Baleares siempre dicen cercar. En el catalán continental oral cercar se usa muy poco y es una forma restringida al catalán oriental (se suele decir buscar). En cambio, cercar sí que se usa en todos los lugares en el catalán escrito, sobretodo en registros formales y literarios y en informática y internet (buscar no es informal, peró cercar es más formal).
   
  Last edited: Mar 5, 2014
 3. Gamen Banned

  Near Buenos Aires
  Spanish Argentina
  Moltes gràcies Ssola. Claríssima teva explicació.
   
 4. ChrisQH93

  ChrisQH93 Member

  Barcelona, Catalunya, España.
  Castellano - España
  Em vaig fer la mateixa pregunta moltes vegades, Gamen, a Barcelona no és molt comú el verb "cercar", al menys quan es parla, es fa servir sempre el verb "buscar", de totes maneres, si et trobes aquest verb segurament el trobaràs escrit, es més comú. Fa uns mesos, comparava aquest cas amb el portuguès "pesquisar i procurar" no estic del tot segur, però potser el verb cercar encara que sigui el mateix, vol dir buscar, però una mica més a fons. Bona pregunta Ssola! :eek:
   
 5. Gamen Banned

  Near Buenos Aires
  Spanish Argentina
  Pot ser que tinguis raó en el fet que "pesquisar" significa buscar més a fons que simplement "procurar" en portuguès. En castellà no tenim "cercar" com ho té l'italià (cercare) o el francès (chercher). Estava pensant que un altre verb semblant a "buscar" hi ha en espanyol. No existeix "Cercar" com deia i "procurar" no significa "buscar" sinó "intentar" en espanyol. Entenc que "pesquisar" és poc usat en espanyol i en contextos molt específics relacionats amb l'àmbit de la investigació policial. Realment no se m'ocorre un altre verb semànticament similar a "buscar" en espanyol. Les paraules que apareixen com a sinònims en el diccionari de la casa al · ludeixen ja a altres referents i s'utilitzen, per tant, per expressar altres significats, és a dir:
  escudriñar (escodrinyar), indagar, investigar, (investigar o esbrinar), inquirir, examinar, explorar, rastrear (rastrejar), per exemple.

  M'adono que en tots els idiomes hi ha verbs que no tenen correspondència exacta a un altre idioma o que, potser, un idioma estableixi petites diferències o desdoblaments de significats contextuals que no hi hagi en l'idioma al qual es tradueix. Un altre exemple que noto ara és "investigar" i "esbrinar" en català. L'espanyol no fa aquesta diferència i dos verbs s'han de traduir com "investigar".

  En fer traduccions del portuguès a l'espanyol trobo que diversos verbs semànticament emparentats es tradueix amb una única paraula en espanyol. Un exemple paradigmàtic és, a més del que vam veure amb buscar-procurar, el de "bendizer / Benzer / abençoar". Aquests tres verbs han de ser traduïts a l'espanyol com "bendecir" (beneir), ja que l'espanyol no estableix els desdoblaments de significat que efectua el portuguès en aquest cas. En fi, curiositats de les llengües.

  Un altre exemple que donarà per a un altre fil: "mica" i "poc" que es tradueixen a l'espanyol amb un sol terme possible, "poco".
   
  Last edited: Mar 5, 2014

Share This Page

Loading...