che que bo

Discussion in 'Català (Catalan)' started by jenek, Oct 3, 2009.

 1. jenek New Member

  English- US
  can someone explain what the phrase "che que bo" means in the context of a slogan for the soccer team Valencia CF???


  podria explicar que significa "che que bo" en el contexto del equipo de Valencia club de futbol???
   
 2. Orgullomoore Senior Member

  Oklahoma
  Inglés estadounidense
  This is a Valencian/Catalan expression and therefore outside the scope of this forum, but to the best of my knowledge, it means "Oye, ¡qué bueno!" or "Hey, sweet!"
   
 3. aztlaniano

  aztlaniano Senior Member

  Lavapiestán, Madrid
  English (Aztlán, US sector)
 4. Agró

  Agró Senior Member

  Alta Navarra
  Spanish-Navarre
  Che que bo! / Xe, què bo! (Man, how good!)

  XE
  || 1. interj. típica del País Valencià, usada per expressar molt diversos sentiments, com admiració, entusiasme, alegria, enuig; cast. (sudamericà) che. a) La terra del xe: el País Valencià.
  || 2. m. Home valencià, segons denominació humorística i familiar entre els no valencians. «Ha vingut un xe a demanar-me feina».
  Fon.: ʧé o ʧέ̞ (val.).
  Etim.: probablement resultat d'una palatalització de pse, interjecció freqüent. Hi ha qui ha suposat que xe era una reducció de xic, cosa que no sembla probable. Per a una crítica de les diverses etimologies proposades, vegeu Coromines DECast, i, 743.
   

Share This Page

Loading...