compromise

Discussion in 'Tagalog and Filipino Languages' started by confusednikki=), Feb 25, 2011.

 1. confusednikki=) Member

  philippines
  tagalog
  Ano sa Tagalog ang compromise? Paano po natin gagamitin ito sa Tagalog sentence?
  Is it like an agreement/ kasunduan/kompromiso?


  It was what people wanted to hear,and i compromised the truth to the people in my church.


  Salamat:)
   
 2. Inglip Senior Member

  Dubai, UAE
  English - UK
  I am not a native speaker, but according to my translation book, compromise translates to kompromiso.

  Compromise means to make an agreement where one person/side gives up part of their demands.

  So in your sentence the speaker tells the Church some information, but doesn't tell them the whole truth, because it's what the people of the Church wanted to hear. So the agreement was that the speaker will tell the Church information, and the demand he/she gave up was telling the Church the whole truth.
   
 3. confusednikki=) Member

  philippines
  tagalog
  Thanks Inglip.
  So sa sentence na ito,
  Compromised nutrition increases the risk of infection and prolongs recovery from acute illness. ang sabi ni Owlman ay "inadequate/insufficient nutrition".

  Naintindihan ko na.And since i'm still confused,i have many more questions coming..hahaha


  Maraming Salamat Inglip.

  Have a nice day:)
   
 4. Inglip Senior Member

  Dubai, UAE
  English - UK
  Compromise is a confusing word to understand. It essentially has two very similar meanings.

  1. To reach and agreement/settlement that didn't fulfill all the original demands of one or more people/sides. Example: I wanted a blue car, but my wife wanted red. So we compromised on green which we both like. So the husband and wife both got a colour they like, but they didn't fulfill the original demand that was to get their favorite colour.They compromised on the colour of their car.

  2. It can also mean to expose/jeopardise. Example: I compromised the houses security. So the house was exposed to dangers such as burglary and the safety of the occupants where jepodised.

  "Compromised nutrition increases the risk of infection and prolongs recovery from acute illness."

  In you newest sentence, compromised is used in the second meaning. So the health of the body was compromised i.e. it was exposed to infection, and the recovery from acute illness was jepodised, which was a result of inadequate/insufficient nutrition. But compromise doesn't literally mean inadequate/insufficient.
   
 5. DotterKat Moderator

  California, USA
  English (American)
  As used in your initial text, compromise (in the sense of a concession or reducing the quality or value of something) does translate to kompromiso. I would translate your original English text as:

  "It was what people wanted to hear and I compromised the truth to the people in my Church."

  Dahil iyon ang gusto nilang marinig, kinompromiso ko ang katotohanan sa harap ng mga mananamba ng aking simbahan.
   
 6. Scherle

  Scherle Senior Member

  la ciudad de Angeles, Filipinas
  Filipino, and English
  I agree with DotterKat :)
   
 7. idle New Member

  Tagalog
  Sa tingin ko kapag nagagamit ang salitang "kompromiso" sa Tagalog mas marami ang nakakaintindi ng kahulugan nito bilang "kasunduan".

  "It was what people wanted to hear and I compromised the truth to the people in my Church."

  Sa palagay ko po mas maiintindihan ang ganitong pangungusap:
  - Dahil iyon ang gusto nilang marinig, itinago ko ang buong katotohanan sa harap ng mga mananamba ng aking simbahan.
   
 8. Scherle

  Scherle Senior Member

  la ciudad de Angeles, Filipinas
  Filipino, and English
  Mas tama nga yata ang pagsasalin na iyong ginawa.:)
   
 9. DotterKat Moderator

  California, USA
  English (American)
  Maging pino man ang pagkakaiba sa mga sumusunod na pangungusap, naroon pa rin ito:

  1)Itinago ko ang buong katotohanan. I hid / covered up the entire truth. (I did not say the entire truth.)

  2)Kinompromiso ko ang katotohanan. I compromised the truth. I equivocated about the truth. I quibbled with the truth.


  Pareho silang mga kasinungalingan, pero kapag sinabi mo na "itinago ko ang buong katotohanan" maari itong mangahulugan na:

  1)Mayroon kang mga bagay na itinatago o hindi sinasabi --- itinatago mo ang bahagi ng katotohanan.
  2)Itinatago mo ang buong katotohanan --- nanatili kang tahimik at walang imik, wala kang sinasabi tungkol sa iyong nalalaman. Ayon sa salita, itinatago mo ang buong katotohanan.

  Kapag naman sinabi mo na kinompromiso ko ang katotohanan (I compromised / equivocated about / quibbled with the truth), nagsisinungaling ka din, pero binibigyan mo ng katuwiran o "palamuti" ang iyong kabulaanan, (katuwiran na maari mong sabihin sa iba o itago sa iyong sarili upang mapatahimik ang iyong sariling konsensya).

  Kung ang isang mananamba ay nagsisinungaling sa harapan ng kanyang mga kapwa mananamba, sa loob ng isang sagradong simbahan, mas marahil na ibahin niya nang kaunti ang katotohanan (compromise / equivocate about / quibble with the truth) kesa itago niya ang buong katotohanan (cover up the entire truth) dahil ang ganitong kasinungalingan ay magiging mas katanggap-tanggap o mas kapanipaniwala.

  Tulad ng sinabi ko sa simula, ang pagakakaiba ay pino pero mayroong pagakakaiba ang dalawa.
   
 10. Scherle

  Scherle Senior Member

  la ciudad de Angeles, Filipinas
  Filipino, and English
  Ipagpaumanhin mo DotterKat. Hindi ko ibig ipakahulugan na mali ang Kinompromiso, iyon nga lamang para kasing hinango ang salitang ito sa salitang Kastila.
   
  Last edited: Mar 1, 2011
 11. DotterKat Moderator

  California, USA
  English (American)
  Wala kang dapat ipagpaumanhin. Ang pagpapalitan at pagsisiyasat ng mga kuro-kuro ay bahagi ng ating talakayan. Huwag lang nating kalimutan na maraming salitang Tagalog ay nagmula sa wikang Kastila, batid man natin ito o hindi. Halimbawa, mas marahil na ating maririnig ang pangungusap na:

  Inilapag ko ang libro sa mesa, at umupo ako sa silya.

  At hindi:

  Inilapag ko ang aklat sa hapag, at umupo ako sa salumpwit.


  Libro, mesa, silya --- mga salitang karaniwan sa Tagalog, ngunit nanggaling sa wikang Kastila.
   
 12. Scherle

  Scherle Senior Member

  la ciudad de Angeles, Filipinas
  Filipino, and English
  Tama ka riyan. :)
   
 13. idle New Member

  Tagalog

  Hehe magandang paliwanag, kaso sa "itinago ko ang buong katotohanan" sakop na rin nito ang paliwanag mo na maaring binigyan ng palamuti ang kabulaanan.
   
 14. DotterKat Moderator

  California, USA
  English (American)
  Sa kalawakan ng agwat sa gitna
  ng kabuuan at bahagi,
  mapurol na gunting man ay kaya itong
  mahati.

  Bagkus, ang matalas na talim ay
  kailangan upang matanto
  ang makitid na puwang sa pagitan
  ng ikompromiso at itago.
   

Share This Page

Loading...