Croatian: rekalibracija

onitamo

Senior Member
Serbo-Croatian
Ima li hrvatski izraz za recalibration ili treba usvojiti strani izraz?

"But it's not just a readjustment,
it's a recalibration."
 
  • Anemona61

    Senior Member
    Serbian, Serbia
    Za kalibraciju se na srpskom obično koristi turcizam "baždarenje". Ovde bi to moglo da bude "potpuno novo baždarenje" (To nije samo prilagođavanje, već potpuno novo baždarenje. Ne znam kontekst, ali možda može i: Ne treba samo da se prilagodite, već iznova baždarite.). Vidim da se u na nekim hrvatskim sajtovima koristi i reč "umjeravanje". U srpskom, koliko je meni poznato, ne postoji reč "umeravanje".
     

    Hachi25

    Member
    Serbo-Croatian
    Problem je u prefiksu jer nemamo svoj ekvivalent za njega. Može ostati latinsko „re-”, a alternativa je da ga se zamijeni izrazom kao „ponovna [kalibracija]”.

    U tom smislu „recalibration” može biti „rekalibracija”, „ponovna kalibracija”, „ponovno baždarenje”.

    Ne bih preporučio „umjeravanje” jer je to kovanica koja nije široko rasprostranjena van sfere tehničkih tekstova, a pretpostavljam da se ne radi o prijevodu tehničkog teksta.
     
    Top