Croatian: snaps

onitamo

Senior Member
Serbo-Croatian
"It is quite simple, Billy," snaps Nora Bone, in her best motherly voice,
"to je sasvim jednostavno, Billy", cmokne Nora Bone svojim najboljim majčinskim glasom.
How to translate this "snaps"?
 
 • Vukabular

  Banned
  Serbian
  "to je sasvim jednostavno, Billy", odbrusi Nora Bone svojim najboljim majčinskim glasom. odbrusi (1st person singular) < odbrusiti ('answer back')
   
  Top