Cymraeg (Welsh): Tiered and Accredited

Cian87

New Member
Welsh and English, Wales
Helo!

Dwi wrthi'n cyfieithu pamffled, ac wedi methu dod o hyd i unrhyw gyfieithiad i 'tiered' yn y brawddeg The DSWA runs the only National Tiered and Accredited certification scheme.


Oes unrhywun yn gallu awgrymu unrhywbeth?

Diolch!

Cxx
 
 • Tegs

  Mód ar líne
  English (Ireland)
  Haia Cian, os nad wyt ti'n ymwybodol ohono yn barod, mi fyddai cylch e-bostio Welsh Termau Cymraeg yn lle da i ofyn cwestiynau technegol fel hyn. Mae'n gylch o gyfieithwyr Cymraeg (dwi ddim yn meddwl bod llawer ohonom ni'n siarad Cymraeg fan hyn ;)). Sori, mond nawr rwy'n gweld dy neges, felly os ydw i'n rhy hwyr, gobeithio bydd e'n handi ar gyfer tro nesa ;)
   
  Top