Danish: Nå, nåh ...

Discussion in 'Nordic Languages' started by Sepia, May 23, 2013.

Tags:
 1. Sepia Senior Member

  High German/Danish
  Når man er vant til at sige "nå" på den rigitge måde, så er det jo egentlig et ganske nyttigt ord.

  Men hvordan ville i egentlig forklare en ikke dansk talende (eller en, som lærer dansk) kort og præcist, hvad ordet betyder?
   
 2. jette(DK) Senior Member

  Copenhagen
  Danish
  Hvis du slår op på nå/nåh på www.ordnet.dk, vil du opdage, at der er 7 betydninger! Betydning 1 ("nøgternt konstaterende svar på noget, der er blevet sagt") findes endda i version 1a-1d. Så nå/nåh er et 'multipurpose'-ord, som man ikke kan forklare kort og præcist, hvad betyder. Men det er vel netop det fine ved det! (Husk i øvrigt, at I skal med stort, når det er et personligt pronomen).
   
 3. Sepia Senior Member

  High German/Danish
  "multipurpose"-ord - ja, det passer da. Men det fatter de jo endnu mindre noget af. Den slags ord kan man jo slynge om sig med paa dansk uden problemer. Det kan man f.eks. ikke paa tysk. Man kan naturligvis give en masse eksempler på, hvordan ordet bruges. Det er jo også det net-ordbøgerne gør. Det irriterer mig også lidt, at jeg ikke engang kan klassificere det i nogen ordklasse. Et "udråbsord" står der i en af ordbøgerne. Er det virkelig en korrekt betegnelse af ordklassen, eller kan man komme det nærmere?
   
 4. jette(DK) Senior Member

  Copenhagen
  Danish
  At nå er et udråbsord, kan man jo ikke gøre noget ved! :) Hvis det drejer sig om at forklare nogle elever, hvad 'nå' betyder, så kunne man starte med at forklare dem, hvad et udråbsord er. Derefter kunne du vælge de mest udbredte betydninger og starte med at lære eleverne dem. Jeg ville starte med: 1) lidt uengageret/uforpligtende svar på en ytring (nå!), altså en lyd, der viser, at man lytter, men endnu ikke er helt fanget. 2) mild interesse/overraskelse - hvis man udtaler ordet med en stigende/spørgende intonation (nåh?). Og 3) en vis afstandstagen, skepsis eller ligegyldighed (nå-nå!). Hvor 1) og 2) lægger op til, at samtalepartnere skal fortsætte, lukker 3) for snakken. Rigtig meget af betydningen ligger faktisk i betoningen. På den måde kan man opfatter 'nå' som et 'filler word'. Se fx http://grammar.about.com/od/fh/g/fillerterm.htm - Endelig kan du præsentere eleverne for Poul Henningsens visetekst http://www.danskesange.dk/showsong....&order=0&sstring=&ss1=&ss2=&ss3=&z=1&mykey=83. Her kommer rigtig mange af betydningerne frem.
   
 5. Sepia Senior Member

  High German/Danish
  Egentlig drejede sig mit sidste spoergsmaal om, om "udraabsord" virkelig er en - linguistisk set - korrekt betegnelse. Det mener du aabenbart det er, hvis jeg forstaar dig rigtigt.

  Og som sagt, eksempler paa brugen kan jeg give masser af. Jeg haabede paa at finde en mere kortfattet beskrivelse af, hvad man bruger ordet til.
   
 6. myšlenka Senior Member

  Norwegian
  Udråbsord er det danske ordet for det mer latinbaserte interjektion.
   
 7. jette(DK) Senior Member

  Copenhagen
  Danish
  Et udråbsord (eller som myslenka påpeger, en interjektion er en fuldstændig officiel betegnelse for en ordklasse. Jeg citerer fra Wikipedia:
  In grammar, an interjection or exclamation is a word used to express an emotion or sentiment on the part of the speaker (although most interjections have clear definitions). Filled pauses such as uh, er, um are also considered interjections. Interjections are often placed at the beginning of a sentence.

  Her står også, at sådanne ord typisk bruges som 'filler words', som jeg har været inde på ovenfor. Så helt kort:
  "Nå er et udråbsord. Den, der lytter, bruger det til at markere sin reaktion på det, der bliver sagt. Nå kan udtrykke en bred vifte af følelser, bl.a. ligegyldighed, afstandtagen og overraskelse, alt efter intonation og udtale."
   

Share This Page

Loading...