Danish: verber i datid

Sepia

Senior Member
High German/Danish
Regelmaessige danske verber har jo i datid enten "t" eller "d".

Hvordan genkender man egentlig dem med "d"? Kan man komme det naermere end at sige, "brug "d"-boejningen ved dem med doppeltkonsonanter - saa har du de fleste af dem".
 
 • bicontinental

  Senior Member
  English (US), Danish, bilingual
  Regelmaessige danske verber har jo i datid enten "t" eller "d".

  Hvordan genkender man egentlig dem med "d"? Kan man komme det naermere end at sige, "brug "d"-boejningen ved dem med doppeltkonsonanter - saa har du de fleste af dem".
  Jeg tror ikke, der findes nogen fast regel for, hvornår man danner datid med -(e)de, altså type I verber eller –te, type II. Jeg kender ikke til dobbeltkonsonant-reglen, men langt de fleste regelmæssige verber er type I (ca. 90%...se ref. nedenfor) inkl. de nye verber.
  Kort sagt tror jeg det er et af de få områder i dansk grammatik man bare må lære udenad, ligesom man jo må lære de uregelmæssige verbers bøjning med ændring af stammevokalen.
  http://www.denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Sprog/Dansk/dansk/dansk_(Bøjningsforhold) (Tempus)
  Bic.
   

  Sepia

  Senior Member
  High German/Danish
  Jeg tror ikke, der findes nogen fast regel for, hvornår man danner datid med -(e)de, altså type I verber eller –te, type II. Jeg kender ikke til dobbeltkonsonant-reglen, men langt de fleste regelmæssige verber er type I (ca. 90%...se ref. nedenfor) inkl. de nye verber.
  Kort sagt tror jeg det er et af de få områder i dansk grammatik man bare må lære udenad, ligesom man jo må lære de uregelmæssige verbers bøjning med ændring af stammevokalen.
  http://www.denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Sprog/Dansk/dansk/dansk_(Bøjningsforhold) (Tempus)
  Bic.

  Naeh, den koeber jeg ikke. Den med doppelkonsonanterne daekker de fleste tilfaelde, saa vidt jeg kan se. Jeg gider ikke sidde og fortaelle min klient, at "det maa hun bare laere udenad". Det er den mest ineffektive maade at laere sprog paa overhovedet. Der er mange logiske regler - eller i det mindste overvejende moenstre - i sprog, som er saa subtile eller ogsaa komplicerede at "native speakers" ikke kender dem bevidst, man har laert at bruge dem intuitivt. Det kan andre ogsaa laere.
   
  < Previous | Next >
  Top