De inlener of doorlener die op grond

apoziopeza

Senior Member
slovak
Hi,

Please advise, I have translation from Dutch to English which I am translating to Slovak.

I am not sure whether I understand recipient or intermediate recipient. Is it the correct translation from Dutch? What does it mean?

Thanks,

A.

Betreft: Verklarinig betalingsgedrag inlenersaansprakelijkheid

[...]

De inlener of doorlener die op grond van artikel 34 van de Invorderingswet 1990 aansprakkelijk is voor de betaling van de loonheffiingen en/of omyetbelasting van XX, wordt door deye verklaring niet gevrijwaard van zijn aansprakelijkheid.Concerning: Recipient’s liability payment history declaration

[…]

This declaration does indemnify or exculpate the recipient or intermediate recipient against liability for the payment of payroll taxes and/or turnover tax of XX pursuant to Section 34 of the Collection of State Taxes Act 1990.
 
 • I did not knwo those terms but put this in DeepL and it should become clear, or so I think:

  INlener --- arbeidsmarkt / productie / inkomensverdeling - werkgever die personeel van een uitzendbureau of koppelbaas inhuurt, met de bedoeling dat zij onder zijn toezicht en leiding werk verrichten. De ~ is in beginsel samen met het uitzendbureau of de koppelbaas aansprakelijk voor de afdracht van de loonbelasting en sociale premies.

  DOORlener --- DOORLENEN (verb): Doorlenen betekent dat een flexwerknemer door de opdrachtgever wordt uitgezonden bij een derde partij. Jouw flexwerknemer gaat dus bij een opdrachtgever werken via een andere opdrachtgever of flexonderneming die hier ook marge voor vraagt. Bij in- en doorlenen is sprake van uitzenden, niet van payrollen.

  BTW: "door" generally refers to trans-, or to passing on: in this the employer passes on an employee to a third party - so outsourcing (uitzenden), nog payroll...
   
  Back
  Top