De vraag naar

Chimel

Senior Member
Français
Hallo allemaal,

Ik zit met volgende zin:
"De vraag naar een afdwingbaar recht op wonen is ingegeven door..."

Het is niet altijd gemakkelijk voor mij om te weten of vraag de betekenis van question of van demande heeft. Betekent het hier, volgens jullie:
a) la question sur un droit... (men wil meer weten over dit recht, men stelt vragen daarover), of
b) la demande d'un droit... (men wil dat recht hebben, men vraagt om dat te krijgen)

Alvast bedankt !
 
 • Chimel

  Senior Member
  Français
  Bedankt! :)

  Zeggen jullie dat omwille van het voorzetsel (naar ipv over bv) of omdat het hier logischer klinkt?

  Maw: kan "de vraag naar" nooit "la question de" betekenen?
   

  bibibiben

  Senior Member
  Dutch - Netherlands
  Er zijn volgens mij bijna geen soepel lopende voorbeelden te bedenken waarin "vraag" in de constructie "de vraag naar" vertaald kan worden met "question". Hoogstens zijn er gekunstelde voorbeelden te bedenken. Voorbeeld: "Dat is weer zo'n vraag naar de bekende weg". Gebruikelijker is: "Je vraagt weer naar de bekende weg." Voorbeeld 2: "Haar vraag naar de gezondheid van mijn moeder verbaasde mij." Normaler: Het verbaasde mij dat zij naar de gezondheid van mijn moeder vroeg. Bij voorkeur wordt "vragen naar iets of iemand" (= in de betekenis van "s'informer de") niet gesubstantiveerd, heb ik de indruk.
   

  Chimel

  Senior Member
  Français
  Bij voorkeur wordt "vragen naar iets of iemand" (= in de betekenis van "s'informer de") niet gesubstantiveerd, heb ik de indruk.
  Maar je kunt toch zeggen: Heeft iemand een vraag, ik wil een vraag stellen, ik denk dat dit een belangrijke vraag is...

  Waarom dan niet: ik wil een vraag stellen naar (de betekenis van...)?

  In het Nederlands heb je ook "kwestie van" om "question de (bv. goût)" te vertalen.

  Ja, maar dit is een andere betekenis van question ("question de" en niet "question sur")
   

  bibibiben

  Senior Member
  Dutch - Netherlands
  Maar je kunt toch zeggen: Heeft iemand een vraag, ik wil een vraag stellen, ik denk dat dit een belangrijke vraag is...

  Waarom dan niet: ik wil een vraag stellen naar (de betekenis van...)?


  Nee, "vragen naar iemand/iets" in de betekenis van "s'informer de" is niet te vervangen door "een vraag stellen naar iets of iemand".

  Wat wel zou kunnen: "ze vroeg haar vriendin iets over de gezondheid van haar moeder" vervangen door "ze stelde haar vriendin een vraag over de gezondheid van haar moeder".

  Maar wat weer niet kan: "vragen om iets" vervangen door "een vraag stellen om iets".

  Hoewel ik de voorbeelden niet paraat heb, zullen ook in het Frans behoorlijk wat gevallen zijn waarbij een werkwoord wèl gesubstantiveerd kan worden in combinatie met voorzetsel A, B, C, maar niet met voorzetsel D, E, F (en/of lijdend voorwerp of meewerkend voorwerp)
   

  ThomasK

  Senior Member
  Belgium, Dutch
  Ik wou nog dit opwerpen: ik vind "Ik vond haar vraag naar mijn gezondheid ongepast" niet echt fout. Maar "de vraag stellen naar" lijkt mij ook niet echt goed, of twijfelachtig, maar dan vermoedelijk door de combinatie met "stellen", vermoed ik. Klinkt mijn zin voor jou, B, onjuist? Zijn wij te rekkelijk???
   

  bibibiben

  Senior Member
  Dutch - Netherlands
  Ik wou nog dit opwerpen: ik vind "Ik vond haar vraag naar mijn gezondheid ongepast" niet echt fout.

  Inderdaad! Die zin zou weer wél kunnen. Nu heeft Chimel dan tóch een voorbeeld waarbij de vraag naar niet met demande vertaald kan worden. Ook niet met question trouwens, want ik denk dat het Frans in dit geval moet uitwijken naar een werkwoordelijke constructie.

  Verder denk ik ook dat stellen alleen in bepaalde betekenissen van vraag gebruikt kan worden. Daar waar vraag de betekenis van kwestie of verzoek heeft, is de combinatie met stellen in elk geval onmogelijk. Ook de gesubstantiveerde vorm van vragen naar, oftewel vraag naar gaat niet samen met stellen.
   

  Mighis

  Senior Member
  Berber
  Maw: kan "de vraag naar" nooit "la question de" betekenen?
  Jawel, in de volgende context bijvoorbeeld: de vraag naar wat de computer kan en niet kan.
  Meestal heeft "de vraag naar.." bijna dezelfde betekenis als "de vraag om".
  En soms kan "de vraag achter.." een betekenis van "de vraag over.." verkrijgen. :p

  Zie:
  Om vervolgens de vraag achter wat of wie nou eigenlijk precies zo bijzonder is in deze documentaire: de film, de vrienden en familie of misschien toch Gerard Thoolen zelf?
   

  bibibiben

  Senior Member
  Dutch - Netherlands
  Jawel, in de volgende context bijvoorbeeld: de vraag naar wat de computer kan en niet kan.
  Meestal heeft "de vraag naar.." bijna dezelfde betekenis als "de vraag om".
  Nee, de vraag naar is nooit gelijk aan de vraag om. De vraag om is wél gelijk te stellen aan het verzoek om.

  De vraag naar wat de computer kan en niet kan zou eventueel ook de vraag over wat de computer kan en niet kan kunnen luiden, maar er is dan toch wel een klein betekenisverschil. De vraag naar wat de computer kan en niet kan komt neer op de vraag die informeert naar wat de computer kan en niet kan, terwijl de vraag over wat de computer kan en niet kan neerkomt op de vraag die betrekking heeft op wat de computer kan en niet kan. De vraag over-variant is niet allesomvattend, maar gaat slechts in op aspecten van wat een computer kan of niet kan.

  En soms kan "de vraag achter.." een betekenis van "de vraag over.." verkrijgen.
  Zie: Om vervolgens de vraag achter wat of wie nou eigenlijk precies zo bijzonder is in deze documentaire: de film, de vrienden en familie of misschien toch Gerard Thoolen zelf?

  De vraag achter... is kort voor de vraag die schuilgaat achter... (la question qui se cache derrière...) en is met de beste wil van de wereld niet gelijk te stellen aan de vraag over.
   

  Mighis

  Senior Member
  Berber
  Oh! my bad. :D
  Vragen achter is sowieso geen standaardtaal hoor.
  En ik dacht dat "vragen om.." meestal bijna dezelfde betekenis weergeeft als "vragen naar" zolang er geen verzoek mee bedoeld wordt.:p

  Mercikes he bibibiben ;)
   

  bibibiben

  Senior Member
  Dutch - Netherlands
  Ik denk dat er een misverstand is ontstaan. Ik had het over de vraag naar in de betekenis van de vraag die informeert naar. Dat is ook waar Mighis het over had, afgaande op zijn voorbeeldzin. En in dat geval kan de vraag naar nooit worden vervangen door de vraag om. In het Frans is in dit geval trouwens geen goed equivalent voorhanden, heb ik de indruk. Herformuleren van de zin lijkt mij bijna verplicht.

  Voorbeeld waaruit blijkt dat de vraag naar niet vervangen kan worden door de vraag om:
  :tick: De vraag naar de precieze werking van dit medicijn is niet eenvoudig te beantwoorden.
  :cross: De vraag om de precieze werking van dit medicijn is niet eenvoudig te beantwoorden.

  Echter, de vraag naar kan ook verwijzen naar de lust om iets te kopen:
  :tick: Kunnen zij aan de vraag naar medicijnen voldoen?

  Dit ligt qua betekenis inderdaad ongelooflijk dicht bij vraag in de betekenis van verzoek:
  :tick: Kunnen zij aan de vraag om medicijnen voldoen?

  Minuscuul verschil is er wel, want in het geval van de vraag naar medicijnen lijkt de nadruk te liggen op het doen van een transactie. De gedachte aan vraag en aanbod dringt zich namelijk op. In het geval van de vraag om medicijnen ligt de nadruk op het doen van een verzoek en staat de gedachte aan het doen van een transactie niet voorop. Ik heb de indruk dat het Frans in bovenstaande zinnen deze nuance niet snel zal willen weergeven en mogelijk zal volstaan met de vertaling la demande de.
   

  Mighis

  Senior Member
  Berber
  Ze betekenen niet precies hetzelfde nee, maar ze hebben wel ongeveer dezelfde lading, dat iemand iets wil hebben.
  Vragen kan eisen en verzoeken beteken, maar ook aanvragen en informeren, of zelfs behoeven (vraag in economische zin).
  Wat ik zelf aannam is dat "naar iets vragen" meestal bijna dezelfde betekenis heeft als "om iets vragen" op voorwaarde dat er met de vraag hier geen verzoek/eis mee bedoeld wordt. Dus, indien "naar iets vragen" gelijk gesteld kan worden aan "naar iets informeren", dan heb ik het verkeerd. :D
   
  Top