Deklinacja Łukaszenko

Discussion in 'Polski (Polish)' started by jazyk, May 3, 2009.

 1. jazyk Senior Member

  Brno, Česká republika
  Brazílie, portugalština
 2. Thomas1

  Thomas1 Senior Member

  polszczyzna warszawska
  Jazyku, pozwoliłem sobie przytoczyć inny przykład, ktory wydaje mi się analogiczny do Łukaszenko, i wyszczególnić istone fragmenty:
  Szewczenko m, w lp odm. jak ż III, w lm odm. jak m III, D. Szewczenki, CMs. Szewczence, B. Szewczenkę, N. Szewczenką, lm M. Szewczenkowie, DB. Szewczenków, z odmienionym imieniem lub innym wyrazem dopuszczalne ndm: Twórczość poetycka Szewczenki, dopuszczalne: Tarasa Szewczenko.
  [Nowy słownik poprawnej polszczyzny, PWN]
  Również:
  I. ODMIANA NAZWISK MĘSKICH LICZBA POJEDYNCZA
  [...]
  C) Nazwiska męskie zakończone na samogłoskę -a oraz słowiańskie (w tym polskie) nazwiska zakończone na -o, w obu wypadkach poprzedzone spółgłoską -k, -g, -ch (zapisaną jako litera h lub dwuznak ch), np. Religa, Szajnocha, Sinko, Loska, Pociecha, Chodźko, Szewczenko, Ortega, Żwirko, Żiżka, Gonzaga, Huizinga, odmieniamy według III deklinacji żeńskiej (np. matka).
  [ibidem]

  Rzeczowniki rodzaj żeński III
   
 3. jazyk Senior Member

  Brno, Česká republika
  Brazílie, portugalština
  Wspaniałe! Dziękuję.
   

Share This Page

Loading...