deliver on the promise

 • Thomas1

  Senior Member
  polszczyzna warszawska
  Co oznacza ten zwrot? Wywiązać się z obietnicy?
  Artur, kontekst byłby bardzo pomocny.

  Wydaje mi się, że chodzi tu o dotrzym(yw)anie (wcześniej złożonych) obietnic, więc innymi słowy wywiązywanie się z nich; ale bez kontekstu nie jestem na 100% pewny, bo może tu chodzić o coś zupełenie innego.


  Tom
   

  Thomas1

  Senior Member
  polszczyzna warszawska
  Nie. Spełnić obietnicę, dotrzymać słowa. :)
  Wydaje mi się, że twoje tłumaczenia mają nieco inne zanczenie, Jana. Opcje podane przez Artura i przeze mnie mówią raczej o dotrzymywaniu słowa z obowiązku, nakazu umowy, itp. Spełnić obietnicę lub dotrzymać słowa, albo można, albo nie; ale zależne to jest od naszej dobrej woli i nie mamy tu odgórnego nakazu. Moim zdaniem, każda z podanych opcji może być tłumaczeniem tego wyrażenia. :)


  Tom
   

  Thomas1

  Senior Member
  polszczyzna warszawska
  Ciekawe, ale przy tłumaczeniu spełnić obietnicę lub jej dotrzymać niemal machinalnie użyłbym tu fulfil/keep a promise, a przy pozostałych opcjach deliver on the promise, które od razu przynosi mi skojarzenia ze światem biznesu, polityki, itp., czyli de facto tam gdzie musimy wywiązywać się z naszych zobowiązań.
   

  dn88

  Senior Member
  Polish
  Choć ciężko oddać znaczenie tego zwrotu po polsku, ja bym go tłumaczył: "sprostać oczekiwaniom" albo po prostu: "sprostać" lub "sprostać temu, czego oczekują inni". Jednak i tak w pełni nie oddaje to znaczenia "deliver on the promise". Może dam przykład:

  Her second album failed to deliver on the promise of her first.

  Jej drugi album nie sprostał oczekiwaniom, jakie można było mieć (jakie wszyscy mieli) po jej pierwszym.

  Może to okaże się pomocne?
   
  Top