distinguish between, ayırmak, instantanous rate of change, average rate of change

hhtt

Senior Member
Turkish
"As with velocity, we distinguish between an average rate of change, represented by the slope of a secant line to the graph of y=f(x),
and instantaneous rate of change, represented by the slope of the curve at a point."

Hızda olduğu gibi, y=f(x) fonksiyonunun grafiğinde kirişin eğimiyle temsil edilen ortalama değişim hızıyla, bir noktanın eğimiyle temsil edilen anlık değişim hızını ayırırız.

Yukarıdaki cümledeki distinguish between kısmının Türkçe karşılığı nedir?

Teşekkürler.
 
  • < Previous | Next >
    Top