edellyttää

Discussion in 'Suomi (Finnish)' started by Gavril, May 6, 2013.

 1. Gavril Senior Member

  English, USA
  Päivää,

  Olen tottunut (ehkä väärin) käyttämään edellyttää-sanaa englannin imply-sanan vastaavana. Mutta edellyttää-sanalla on myös merkitykset ”vaatia”, ”odottaa” jne., ja tuntuu, että näen edellyttää käytettävän useammin jälkimmäisissä merkityksissä kuin ensimmäisessä (”imply”).

  Onko tavallista käyttää edellyttää kun kyseessä on puolueeton looginen päättely?

  Kävisivätkö yleensä esim.,


  - Teuvo sanoi, että hän halusi ryhtyä taas harrastamaan liikuntaa, mikä edellyttää, että hän on ennen ryhtynyt sitä harrastamaan ja sitten lopettanut.

  - Hän ei suoraan sanonut, että halusi lähteä, mutta kyllä äänensävy edellytti sitä.

  - Emme siis nouse junaan? Mutta eikö tämä edellytä, että on tarkoitus yöpyä tässä kaupungissa?

  - Lauseke, ”x korotettu toiseen potenssiin on 25” edellyttää, että x on +/-5.


  Vai antaako sana edellyttää ”vaatimuksen” vivahteen näille lauseille? Esim. kuulostaako viimeinen virke siltä, että toinen kiistelisi toisen kanssa x-muuttujan arvosta ja ”vaatisi” toista hyväksymään, että sen arvo on +/-5?

  Kiitoksia paljon,
  Gavril
   
  Last edited: May 6, 2013
 2. Hakro

  Hakro Senior Member

  Helsinki, Finland
  Finnish - Finland
  Moinmutkainen kysymys, Gavril! Uskoakseni monet suomalaiset ymmärtävät edellyttää-sanan eri tavoin. Kerron tässä vain oman näkemykseni:

  Olet oikeassa, Gavril. Silloinkin, kun suomalainen ei käytä sanaa edellyttää vaan tarkoittaa, merkitä, osoittaa, mielestäni lauseeseen sisältyy sivumerkitys vaatia.

  Ehkä joku osaa selittää tämän selkeämmin.
   
 3. altazure Member

  Suomen edellyttää ja englannin imply viittaavat eri asioihin. Imply tarkoittaa, että asiasta A seuraa loogisesti ja todennäköisesti myös asia B. Edellyttää sen sijaan tarkoittaa, että jotta asia B voi olla totta, asian A on myös oltava totta; asia A on välttämätön ennakkoehto asialle B. Vaikka sanoja voi usein käyttää samassa kohdassa lausetta, niiden näkökulma asiaan on eri.

  He is going to buy a new car, which implies he'll go to a car dealership.
  > Koska hän aikoo ostaa uuden auton, on loogista olettaa, että hän myös menee autokauppaan.

  Hän aikoo ostaa uuden auton, mikä edellyttää sitä, että hän menee autokauppaan.
  > Hän ei voi ostaa uutta autoa menemättä autokauppaan. Autokauppaan meneminen on vaatimus uuden auton ostamiselle.

  Edellyttää on sanana suhteellisen muodollinen tai kirjakielinen, joten sitä käytetään puheessa ja kirjoituksessakin suhteellisen harvoin. Sama asia ilmaistaan usein muilla tavoin, esimerkiksi:

  Hän aikoo ostaa uuden auton, eli/joten/ja siksi/ja siten/ja niinpä hänen täytyy mennä autokauppaan.

  Suomen kielessä ei ole täsmällistä vastinetta englannin sanalle imply loogisen päättelyn merkityksessä, vaan asia täytyy ilmaista jotenkin toisin.
   
 4. Gavril Senior Member

  English, USA
  Kiitos vastauksista, Hakro ja altazure. Muutamia lisäkysymyksiä:


  Onko eroa myös siinä, millainen "pakko" on kyseessä sanoissa imply ja edellyttää?

  Kuten sanot, englannin imply tarkoittaa, että loogiikka tai todennäköisyys pakottaa tekemään tietty päättelmä. Sen sijaan sanat kuten require (This job requires 5 years of experience) liittyvät useammin ihmisistä johtuvaan pakkoon: vaatimuksiin, odotuksiin tai käytäntöihin.

  Jos sanot, että A "edellyttää" B, voiko kyseessä yhtä hyvin olla loogiikan/todennäköisyyden pakko kuin ihmisistä johtuva pakko?

  Ymmärränkö siis oikein, että on eri painotus ensimmäisessa lauseessa kuin jälkimmäisessä? Painottaako sana edellyttää autokauppaan menemisen tärkeyttä tässä tapauksessa -- ehkä koska joku on kieltänyt sitä -- kun taas ensimmäinen lause ei painota erityisesti kumpaakaan osaa (Hän aikoo osta uuden auton eikä Hän menee autokauppaan)?

  Miten ilmaistaan yleisesti tätä merkitystä puhtaassa matemaattisessa/loogisessa yhteydessä? Miten suomentaisit esim.,

  "x =5" -> "x2 = 25"
  tai
  "x2 = 25" is an implication of "x = 5"


  Kiitoksia taas paljon,
  Gavril
   
  Last edited: May 7, 2013
 5. hui Senior Member

  Finnish
  Jos "x2 = 25", niin "x = 5" [tai –5].

  Yhtälöstä "x2 = 25" seuraa, että "x = 5" [tai –5].
   

Share This Page

Loading...