endurança

ernest_

Senior Member
Catalan, Spain
Creieu que es pot utilitzar endurança en el sentit de capacitat de resistència física a l'hora de realitzar un esforç de manera repetida? Segons el Diccionari de l'Enciclopèdia, l'endurança és l'acció d'endurar, i endurar és "suportar alguna cosa amb una paciència constant". No fa cap esment a la capacitat de suportar un esforç físic repetidament.
 
  • Endurar es feia servir en català medieval per a fer dejuni, i hom suportava aquesta privació amb tota la paciència possible. Al meu parer, és una cosa més psíquica que no física. El fet de veure-la com a cognada de l'anglès endure crec que ens pot fer errar en el seu ús.

    Francament, no sé si en trobaràs cap manera més específica de dir-ho que el que ja has fet servir, resistència física. Tot i que el context fa molt i qualsevol sinònim pot escaure-hi al moment oportú.
     
    Back
    Top