esquival [equival] a una broma

ohquenick

Senior Member
Castellano, España
Hola tothom

He trobat la paraula "esquival" en aquest paragraf

.... la col·lección sencera d'aquestes expressions ha arribat a constituir una part de la oració: les interjeccions. La qual cosa esquival a una broma gairabé monumental....​
L'autor del texte n'és un lingüista de reconegut prestigi: Jesus Tuson. Sembla clar que "equivale" hauria de ser una traducció coherent al castellà. Però no he pogut trobar-la en cap diccionari.

Us agrairia qualsevol comentari.
 
  • Top