Etymologie van "moffen"

Espadachin

Member
Canada, English/Francais
Deze week ben ik naar de bioscoop gegaan en heb de nederlandse film "Zwartboek" gezien. Als Canadees krijg ik weinige kansen om iets dergelijks te zien, en mijn ervaring met 't Nederlands is alleen met boeken en radio via internet, dus ik was erg blij toen ik hoorde dat het in de bioscopen hier zou spelen.

Één van de hoop woorden die ik leerde van deze film (en er was werkelijk een heleboel!) was "moffen" als beledigingswoord voor Duitsers. Waar komt dit vandaan? In het Engels hebben wij natuurlijk "kraut" in de oude oorlogsfilmen, en de etymologie ervan is een afkorting van "sauerkraut".
 
 • Frank06

  Senior Member
  Nederlands / Dutch (Belgium)
  Hoi,

  Mijn etymologische woordenboeken geven dezelfde verklaring:
  < Duitse muff, scheve muil.
  O.a. VD geeft ook mofmaff, 1574; Hans Mof, 1581.

  Vercoullie's Etymologisch woordenboek (1925) heeft nog een interessante toevoeging: "de Ndl. vorm ware mop".

  Bij mop schrijft hij: "(hond) wegens zijn stompen snuit".
  [Toen onze Mops een Mopsje was...]

  En bij mopperen, het werkwoord: (pruilen) ouder[e vorm] moppen + Hgd. muffen, Eng. to mope = scheeve muilen maken.

  Groetjes,

  Frank
   

  Joannes

  Senior Member
  Belgian Dutch
  Het WNT geeft deze etymologie ook. Opmerkelijk; onder puntje twee lezen we:

  2. Later als scheldnaam voor overlandsche arbeiders of bedienden, ook wel voor Duitschers in het algemeen, die door de meer welvarende Hollanders werden geminacht. Tegenwoordig worden de Duitschers over 't algemeen anders beoordeeld, en is de term mof, hoe gemeenzaam ook, dikwijls vrij van minachting.
  Maar het artikel is geschreven in 1907. Twee wereldoorlogen zouden daar terug verandering in brengen...
   
  < Previous | Next >
  Top