Explicació de la dièresi de suïcidi

< Previous | Next >

gvergara

Senior Member
Español (Santiago, Chile)
Hola:

Cada vegada que crec haver comprès les regles d'accentuació... apareix alguna cosa que em fa adonar-me que això no és així.

Com s'explica que suïcidi porti dièresi? Pel que sé la dièresi es posa per trencar diftongs i per accentuar una sílaba que no por portar acent gràfic... Suïcidi és una paraula paroxítona/plana... Llavors és per trencar el diftong? Quin en seria la utilitat, de trencar el diftong? Gràcies per endavant,

Gonzal·lo
 
 • Dymn

  Senior Member
  Sí, serveix per trencar el diftong. Es pronuncia (o s'hauria de pronunciar més aviat) su-ï-ci-di.

  Recorda, quan trenquem diftongs escrivim:
  · Accent quan per les regles d'accentuació n'ha de portar: país, agraíem, veí
  · Dièresi quan per les regles d'accentuació no ha de portar accent: raïm, suïcidi, veïna

  Moltes vegades la dièresi coincidirà amb la síl·laba tònica, però no sempre serà així.
   

  gvergara

  Senior Member
  Español (Santiago, Chile)
  Moltes vegades la dièresi coincidirà amb la síl·laba tònica, però no sempre serà així.
  Ostres, això és nou per a mi, jo pensava que una vocal amb dièresi sempre coincidia amb la síl·laba tònica. Bé, ara voldria comprendre el raonament al darrere d'aquests trencaments de diftongs àtons. Mira, he trobat aquesta pàgina que explica que es fa servir la dièresi quan es vol:

  1) trencar un diftong, i
  2) reforçar la pronunciació d'una i/u. De fet, un dels exemples és precisament la paraula suïcidi...

  Què vol dir això de reforçar una i/u que no és tònica? L'única cosa que me'n puc pensar és que ja que el diftong ui és decreixent per definició, en posar una dièresi al damunt de la segona vocal, s'obté una pronunciació ascendent, mantenint l'accent sobre la vocal d'una altra síl·laba /su-i-'sI-ði/? Com en canviaria la pronúncia si ometéssim aquella dièresi? Seria una cosa així com /swi-'sI-ði/?
   

  Doraemon-

  Senior Member
  "Spanish - Spain" "Catalan - Valencia"
  Per "reforçar la pronunciació" crec que es refereix a que les dues semivocals es "reforcen" com a vocals (que és equivalent a dir que es trenca el diftong).
  L'explicació és efectivament la que poses, i és que es podria pronunciar en síl·labes de manera diferent "su-i-ci-di" o "sui-ci-di". Com que es pronuncia de la primera manera, cal emprar la dièresi (i perquè no pot anar accentuada).
  En castellà no hi ha manera de fer això. Per exemple la pronúncia normal de "piano" (l'instrument) es amb tres síl·labes (pi-a-no) quan en realitat segons les normes del castellà en deuria tenir només dos (pia-no), i no hi ha manera gràfica de diferenciar aquest trencament de diftong de quan no n'hi ha, per exemple a "viaje" (via-je i no vi-a-je). En català hi ha una manera de fer aquesta diferència, que es amb la dièresi.
   
  Last edited:
  < Previous | Next >
  Top