expressió (pronunciació)

Bon dia a tothom.
Darrerament m'ha cridat l'atenció la pronunciació del mot "expressió" en català. La majoria de les persones que he escoltat pronuncia aquesta paraula amb la zeta en comptes de l'essa sorda (ara com ara, només recordo aquest mot, però és probable que n'hi hagi d'altres). Ara, no sé si ho vaig sentir bé, però he escoltat aquest tipus de pronunciació moltes vegades. Em sembla una mica estrany perquè s'escriu amb dues esses i per tant es deuria pronunciar expres(s)ió i no pas exprez. Com he dit més amunt, també us voldria preguntar si hi ha d'altres paraules que s'escriuen amb dues esses i sonen com si en portessin una i per què passa això?
Mil gràcies per endavant.
 
Last edited:
 • Es pronuncia amb s sorda.
  Potser és dialectal d'algun lloc, no a tot el territori es diferencien, o cosa de castellanoparlants intentant parlar català (i res a criticar, el contrari) fent esses sonores de qualsevol manera.
  En principi no n'hi ha, de paraules que s'escriguen amb ss i sonen amb z.
   
  Sempre ho he sentit amb essa sorda. De vegades hi ha parlants, sobretot els que tenen el català com a segona llengua, que dubten entre les dues i poden fer una sonora en comptes d'una sorda en algunes paraules, per ultracorrecció. Però aquesta pronunciació és tan errada com ensordir una essa que hauria d'ésser sonora.
   
  Sí, ho has sentit bé. Molta gent, potser la majoria, pronuncia "pressió" i els seus derivats amb s sonora. També hi ha altres paraules com "Suïssa" o "Brussel·les" en què passa el mateix. "Dinosaure", que s'escriu amb una sola s però s'hauria de realitzar sorda, es pronuncia sonora per una immensa majoria.

  El perquè no el sé del cert, però és probable que com que el castellà no té aquesta diferència, la gent que no ha estat escolaritzada en català hagi après aquestes paraules primer en castellà i a l'hora de dir-les en català no sabessin amb quin dels dos sons pronunciar-les. Aquesta confusió s'hauria transmès a les generacions més joves encara que aquestes ja estiguin escolaritzades en català. Però només és una teoria.

  (Això ho he escrit abans de les contribucions dels companys. M'estranya que no ho hagin sentit mai amb s sonora i que ho associïn als castellanoparlants.)
   
  Bé, jo soc del club de gent que esmenta en @Dymn Sé que no ho faig bé, ara, com que surt de dins... mira, que li cardo la sonora i em quedo tan panxo. Haig de discrepar, doncs, amb en @Doraemon- ja que ho sento a dir a un fotimer de gent amb el català com a llengua materna. Es més, afegeixo que persones que sé que han après català ja de grandets, ho fan bé i jo no.
   
  Jo mateix, excepte quan em deixo portar per la normativa, em surt de manera natural dir-ho amb sonora, així és com ho sentit sempre a la gent del meu entorn. Unes quantes paraules més que sovint es pronuncien amb sonora: discussió, percussió, agressió, premissa.
   
  De totes les que heu esmentat, aquella que certament he sentit a la gent dir malament -i jo mateix ho dec haver fet, quan no hi penso- és dinosaure. La grafia pot influir molt, de vegades, sobretot en allò que no diem cada dia.
   
  The percussió in the song "Barcelona s'il·lumina" (at 0:46) by Búhos sounds with /z/, but I thought I misheard it because the percussió in another song "La pluja tropical" (at 1:02 and 2:02) sounds more like with /s/ (not sure). Thanks for letting me know that this phenomenon does exist.
   
  Potser és un vici més del llenguatge. L'evolució, de la qual els orígens són sovint incerts.
  Per què molta gent de Barcelona diu Sats? enlloc de Saps? Perquè es diu Mi-te'l, enlloc de Mira-te'l? (Dit per la mare del Nobita del Doraemon!)

  La gent ho pronuncia i es transmet. Pot ser més fàcil dir-ho amb s sonora en aquest cas, una pronunciació més laxa. És una altra teoria.

  I encara n'hi haurà de més exemples.

  També hi pot haver una influència d'altres termes, com conclusió.
   
  Last edited:
  Mercès per les vostres respostes. No pot ser que es pronunciï l'essa sonora en comptes de l'essa sorda perquè la majoria dels catalanoparlants té propensió a pronunciar la doble essa com si fos una essa simple i no pas geminada? Per tant, en alguns casos, és normal i lògic que es converteixi aquesta essa sorda en una essa sonora, puix que totes les esses "simples" entre vocals es deurien pronunciar aixì, és a dir sonores. Potser estic equivocat, però aquesta és la meva suposició. :)
   
  Last edited:
  Mercès per les vostres respostes. No pot ser que es pronunciï l'essa sonora en comptes de l'essa sorda perquè la majoria dels catalanoparlants té propensió a pronunciar la doble essa com si fos una essa simple i no pas geminada? Per tant, en alguns casos, és normal i lògic que es converteixi aquesta essa sorda en una essa sonora, puix que totes les esses "simples" entre vocals es deurien pronunciar aixì, és a dir sonores. Potser estic equivocat, però aquesta és la meva suposició. :)
  Ep, que no t'enganyi la grafia, la essa sorda no és una essa geminada en el mateix sentit que «l·l» és una ela geminada, per més que una grafia que la representa sigui «ss». L'ela geminada realment la podem assimilar al so de dues eles, per exemple a l'hora d'escandir el mot «col·legi» sí ens surt /col-le-gi/. En aquesta anal·logia, la «ss» seria més aviat la «ll» (o la «ny»), dos grafemes junts que representen un valor discret i únic, que no es pot derivar de l'addicció de les dos lletres per separat.

  Tin en compte que existeixen altres grafemes que representen el mateix so en català: «c» davant de e i u, i «ç» en les altres posicions, així com «s» a l'inici de paraula. No hi ha gaire gent, penso, que pronunciaria «caça» com /ca'za/ o València com /Valen'zia/, malgrat estar entre vocals. És més, la distinció crec que es manté també en bona salut en termes patrimonials, particularment quan d'aquesta distinció pot dependre la diferenciació entre dos paraules diferents (caça vs. casa, rossa vs. rosa).

  Sí que és cert que la manca de distinció entre sordes i sonores és tipica de l'accent de les persones que tenen com a primera llengua el castellà, juntament amb altres trets com la confusió de vocals obertes i tancades i altres coses. Generalment la tendència és a aplicar-hi els fonemes més propers al castellà, que serien la essa sorda i les vocals tancades (pronunciant dons «rosa» com /róssa/), però és possible que la hipercorrecció faci també l'efecte contrari (pronunciant «rossa» com /ròza/). En general, el context permet que s'entengui, per la qual cosa no suposa un gran problema, i els catalanoparlants estem acostumats fins a cert punt a això, de manera que no ens adonem gaire quan passa.

  Aquestes paraules, però, no són patrimonials sinó derivats cultes i el risc que hi hagi una confusió semàntica derivada de la mala pronunciació és molt minsa. En aquest context, també és possible que hi hagi jugat un paper l'analogia amb termes més nostrats, quan una paraula apresa en castellà passa al català. Així, si «prisión» és/prezó/, no serà «presión» /prezjó/?

  En qualsevol cas, té poca importància si es diu /prezjó/ o /pressió/, /exprezjó/ o /expressió/... Tothom ho entendrà i, sovint, no notarà la falta ni el parlant ni l'interlocutor. Tot i que la pronunciació amb essa sorda trobo que és molt majoritària, el fet que suposi poc problema la tria d'una essa sorda o una sonora permet que de vegades es sonoritzi, particularment en cançons (on sovint la fonètica canvia contextualment, en qualsevol idioma) o en parlants no-nadius. Això no reflecteix cap tendència més generalitzable a sonoritzar totes les esses sordes inter-vocàliques, tanmateix, el català en té manta que es mantenen sordes fora d'aquests termes relativament recents de formació culta.

  Nota personal: soc catalanoparlant nadiu, però, com més hi penso, més crec que de vegades les pronuncio sonores... Cas a banda seria «depressió», que pronuncio gairebé sempre com/deprezjó/.

  PD: No sé si és la grafia o l'equivalència castellana (tenint en compte que el castellà nord-peninsular que fa de referència aquí té un so θ que gairebé sempre és equivalent en català a una essa sorda) la que fa això, però no crec que ningú pronuncïi «suposició» com /suposizió/, malgrat que està bàsicament en la mateixa posició que les paraules anteriors.
   
  Ep, que no t'enganyi la grafia, la essa sorda no és una essa geminada en el mateix sentit que «l·l» és una ela geminada, per més que una grafia que la representa sigui «ss».
  Gràcies per l'explicació tan detallada! És clar, tens raó, la geminació de la essa en italià m'ha confós una mica i a més d'això, és veritat que hi ha grafies diferents per representar el so de la essa sorda, com per exemple la ce trencada del mot caça. És probable, però, que hi hagi cada cop més una tendència a fer servir la essa sonora en lloc de la sorda.
   
  Last edited:
  Gràcies per l'explicació tan detallada! És clar, tens raó, la geminació de la essa en italià m'ha confós una mica i a més d'això, és veritat que hi ha grafies diferents per representar el so de la essa sorda, com per exemple la ce trencada del mot caça. És probable, però, que hi hagi cada cop més una tendència a fer servir la essa sonora en lloc de la sorda.

  Un plaer. És possible que hi hagi aquesta tendència, però tens cap motiu concret per a creure això, quan cap parlant, que jo sàpiga, no pronuncia «caça», ni «rossa», ni «tassa», ni «apreciar», ni «asseure's» amb una sonora? No em sembla que sigui un fenomen fonètic que succeeixi, senzillament pareix que algunes paraules d'encuny recent no tenen una fonètica tan assentada.
   
  Ben puntualitzat, no es tracta d'una s geminada.

  Hi ha unes regles:
  ç, ss: s sorda
  z: s sonora
  s: de vegades, sonora, de vegades, sorda. Hi ha un conjunt de casos i regles.

  Són regles d'ortoepia.

  Expressió ha de pronunciar-se amb s sorda. Pronunciar-ho amb s sonora és simplement incorrecte, com ja s'ha dit, malgrat que molta gent ho faci.

  Per què succeeix aquest fenomen? Alguns consideren influències del castellà o la relació entre el català i el castellà, però personalment crec que no tot els fenòmens evolutius i d'incorreccions en la pronúncia del català han d'estar relacionats amb el castellà. Penso, sincerament, que aquest cas pot ser independent del castellà. Pot haver variacions endògenes o relacionades amb altres influències.

  Hi ha una varietat de paraules que acaben amb -sió, amb s sonora: conclusió, explosió, al·lusió...

  Penso que potser es deu simplement a una manera laxa de parlar. És més fàcil dir-ho amb s sonora. Algú ho diu així i simplement es «contagia». De la mateixa manera que en castellà parlat es pot sentir comunment: encontrao (per encontrado) (això en tots els participis). Això no es correspon amb la norma ortoèpica, però ha esdevingut una manera generalitzada de parlar. Més fort és el cas dels dialectes andalusos. Probablement estan recollits en alguna obra lingüística.
   
  Estic d'acord amb en Palomi666. És molt probable que, en els casos on no es tracta de cap ultracorrecció, es degui simplement a una confusió amb paraules que acaben en -sió. En qualsevol cas, una incorrecció en la pronúncia, no un tret dialectal.
   
  Back
  Top