Galician: cio/cia or zo/za

merquiades

Senior Member
English (USA Northeast)
In Galician I've seen that there are two forms for what is cio/cia in Spanish and ço/ça in Portuguese. I would like to know which is correct, perhaps both, and which is more commonly used.

En gallego, he notado al leer que existen dos formas para lo que son las terminaciones cio/cia en castellano y ço/ça en portugués. Quisiera saber qué terminación se considera (más) correcta en gallego, quizás ambas, y cuál de las dos se usa normalmente.

En galego, he notado ao ler que existen duas formas para o que son as terminacions cio/cia en castelán i ço/ça en portugués. Quero saber qué terminación considera-se (mais) correcta en galego, quizás ambas, i cuál das duas usa-se normalmente.

Thanks, gracias, graciñas

Examples- Ejemplos:
Galicia, Galiza
gracia, graza
diferencia, diferenza
espacio, espazo
tercio, terzo
 
Last edited:
 • jonquiliser

  Senior Member
  Svediż tal-Finlandja
  Das novas normas:

  1.Mudanzas obrigatorias

  1.3.1 Sufixos en -ZO, -ZA
  Auméntase a lista de palabras con estas terminacións: diferenza, espazo, estanza, (estrofa), graza, licenza, nacenza, novizo, perseveranza, presenza, querenza, sentenza, terzo, servizo.

  1.11 Léxico
  Modifícase a forma dalgúns termos: *estudio e a súa familia pasan a estudo; grazas substitúe a *gracias; *vocal –nome de letra e integrante da directiva dunha organización- pasa a ser vogal e admítese a forma Galiza.

  (http://www.santiagodecompostela.org/medi/Lingua/normasortograficas.pdf)

  (E se permetes che fago algunhas correccións, ainda que non sexa experta:

  En galego, teño notado ao ler que existen duas formas para o que son as terminacións cio/cia en castelán e ço/ça en portugués. Quero saber que terminación se considera-se (máis) correcta en galego, quizáis ambas, e cal das duas se usa-se normalmente.
   
  Last edited:

  merquiades

  Senior Member
  English (USA Northeast)
  Das novas normas:

  1.Mudanzas obrigatorias

  1.3.1 Sufixos en -ZO, -ZA
  Auméntase a lista de palabras con estas terminacións: diferenza, espazo, estanza, (estrofa), graza, licenza, nacenza, novizo, perseveranza, presenza, querenza, sentenza, terzo, servizo.

  1.11 Léxico
  Modifícase a forma dalgúns termos: *estudio e a súa familia pasan a estudo; grazas substitúe a *gracias; *vocal –nome de letra e integrante da directiva dunha organización- pasa a ser vogal e admítese a forma Galiza.

  (http://www.santiagodecompostela.org/medi/Lingua/normasortograficas.pdf)

  (E se permetes che fago algunhas correccións, ainda que non sexa experta:

  Graciñas polas correccións e pelo archivo coa norma de ortografía. :) A verdade é que non poso escrever nada en galego. Cóstame moito. Mais poso lelo ben porque falo castelán e portugués.
  Teño comprendido agora que se trata de duas normas diferentes, as novas e as vellas. É probable que moitas pesoas seguen utilizando as vellas.
   
  Last edited:

  jazyk

  Senior Member
  Brazílie, portugalština
  É probable que moitas pesoas seguen utilizando as vellas.
  Aqui deveria aparecer um subjuntivo, mas não sei como é em galego. Em português seria sigam.
   

  jonquiliser

  Senior Member
  Svediż tal-Finlandja
  Merquiades, de nada. Cun pouquiño de esforzo, seguro que escrebes moi ben en nada. O tema está en coñecer as diferenzas entre o galego e o castelán por unha banda e por outra, o galego e o portugués. Por exemplo, na primeira persoa do singular, o verbo "poder" conxúgase podo (port. posso). As palabras interrogativas non se acentúan, a diferenza do castelán.

  No caso das normas, a cousa é ben complicada. Non se trata só de duas normas senón de discrepanzas profundas de aceptación. A normativa oficial anterior non gozaba de grande aceptación; ao seu lado existían (e seguen existindo) varias outras desenvoltas conforme ás ideas do reintegracionismo. Este afirmaba que a normativa oficial consistía nunha castelanización artificial e ideolóxica do galego, e as normativas, dende os mínimos até os máximos, foron desenvoltas para achegarse á súa lingua irmá máis próxima, o portugués, e así á vez á súa orixe común, o galego-portugués. Algunhas das características defendidas polas normativas reintegradas son as que hai pouco se incorporaron á normativa oficial (como o engadido de palabras terminadas en -za/-zo en troques de -cia/-cio, ou o uso do sufixo -bel). Outras diferenzas entre as normativas son a terminación desta mesma palabra: en mínimos, -zón, en máximos, -çom (portugués -ção); as contraccións (normativa oficial "coa", máximos "com a" ao igual que no portugués); as grafías v/b, j, g, c/z/ç, -m/-n/-nh ... etc.

  Á vez o galego actual está moi influenciado polo castelán, polo que a xente non fala nen galego normativo (considerándose este artificial) nen reintegrado (igualmente unha construcción artificial para a maioría dos galegofalantes). "Grazas" e "Galiza" até hai pouco non foron de uso común. Agora supoño que si se usan ainda que non sei até que punto.

  (Espero non trabucarme demasiado :))

  Aqui deveria aparecer um subjuntivo, mas não sei como é em galego. Em português seria sigam.

  É igual en galego, mais na ortografía galega escríbese sigan.
   
  Top