Gallego: Susurro

 • jonquiliser

  Senior Member
  Svediż tal-Finlandja
  Pensei que era un castelanismo. Tampouco ven no dicionario da RAG. Pode ser que exista sen ser castelanismo, pero a escritura sería "susurro", nunca con dous eses. Logo nolo dirán os galegos.
   

  DarkOmen

  Member
  Spanish - Spain, Galicia
  Susurro = murmurio, borboriño
  Susurrar = murmurar, rosmar, moumear, muiñar, borboriñar
   

  XiaoRoel

  Senior Member
  galego, español
  Eu, que son galego falante, nunca ouvín nin usei outra cousa que murmurio (no meu idiolecto, marmurio). A palabra "susurro" é española e será portuguesa, pero non galega. Como verbo, ademais de murmuriar (sic, con /i/) (no meu idiolecto marmuriar), uso rosmar e borboriñar (esta menos e máis ben para ruído de auga, árbores), e teño sentido máis dunha vez moumear.
  Susurro e susurrar non son palabras galegas.
   

  jazyk

  Senior Member
  Brazílie, portugalština

  XiaoRoel

  Senior Member
  galego, español
  Referíame a que en todas estas linguas susurrar é un cultismo mui recente (s. XVI-XVII), non é palabra patrimonial en ningunha lingua románica.
   
  Top