Ge en gij

Discussion in 'Nederlands (Dutch)' started by CapeGrysbok, Feb 11, 2013.

 1. CapeGrysbok New Member

  Nederlands-België / Français
  Zou "ge" en "gij" (terug) standaardtaal moeten worden? Volgens mij zou dit veel helpen in het veralgemenen van het Nederlands in Vlaanderen, maar ik zou hier graag wat meer visies over horen. Laat alle bedenkingen maar komen!
   
 2. Peterdg

  Peterdg Senior Member

  Belgium
  Dutch - Belgium
  "Ge" en "gij" zijn standaardtaal wat mij betreft.

  Het Spaans kent hetzelfde fenomeen: een verschillend persoonlijk voornaamwoord en vervoeging voor de 2de persoon in Latijns Amerika ("voseo"" genaamd). Men heeft jaren geprobeerd het uit te roeien en het niet gelukt. Wel, in het Nederlands zal het ook niet lukken; men schaft niet ongestraft een tweede persoonsvorm af van hogerhand. "Ge" en "gij" zijn ingebakken in het Vlaamse taalgevoel.

  En ik vraag me af waarom de Geert Van Istendaels daar zo tegen zijn.
   
 3. triptonizer Senior Member

  Ghent - Belgium
  Nederlands - België
  Ik ben er niet voor of tegen. Ik kan enkel mijn eigen gebruik beschrijven (niet: verdedigen). Ik zeg zowel "je" als "ge", maar in andere situaties: "ge" is voor mijn gevoel het meest vertrouwelijk, gereserveerd voor de beste vrienden. Mensen die ik net iets minder goed ken maar waar ik toch geen beleefdheidsvorm voor wil gebruiken, spreek ik aan met "je". Bij kleine kinderen probeer ik consequent te blijven, en dat komt er dan op neer dat ik altijd "je" gebruik. Daardoor werk ik ongetwijfeld mee aan het uitroeien...
   
 4. Denbruno New Member

  Nederlands - België
  Ik ben ook niet echt voor- of tegenstander, maar enkele bedenkingen:
  - ga je de oude grammatica dan opnieuw volgen? Ge werdt bijvoorbeeld? Of zie je dit ter vervanging van 'je'? Je moet rekening houden met het feit dat de grammatica erg verschilt (verglijk speel je - speelt ge, dt in verleden tijd, ...).
  Ik wil er niet aan denken hoe we de verleden tijd van Engelse werkwoorden dan zullen vormen, nu we al zitten met vormen als gedeletet...

  - Zelf gebruik ik erg vaak 'ge', steeds in informele gesprekken. Ik vind registers een leuk fenomeen in de taal, men hoeft naar mijn mening niet alles goed te keuren voor het formele register. Wat meer moeite doen is misschien net een vorm van respect in een formeel kader?

  Interessante discussie wel.
   
 5. Peterdg

  Peterdg Senior Member

  Belgium
  Dutch - Belgium
  Ik gebruik ook "jij" en "u" in schrijftaal maar in een normaal gesprek gebruik ik "ge"/gij".

  Hoe we moeten spellen in het Nederlands, is een ander, heel lang en triest verhaal.
   
 6. marrish

  marrish Senior Member

  اُردو Urdu
  Mag ik op een woordje uitleg rekenen over de oude (wel, blijkbaar nog steeds van toepassing!) grammatica? Ik hoop dan ook dat dit onderwerp bij deze ''thread'' hoort.
   
  Last edited: Feb 17, 2013
 7. Peterdg

  Peterdg Senior Member

  Belgium
  Dutch - Belgium
  Geen probleem:).

  Het is eigenlijk geen "oude" grammatica; alleen, het wordt niet meer onderwezen omdat de zogezegde standaardtaal enkel met je/jij werkt.

  Het verschil is het volgende:

  Jij leert.
  Leer jij? (zonder "t")

  Gij leert
  Leert gij? (met "t")

  Jij wordt.
  Word jij? (zonder "t" omdat "leer jij" ook zonder "t" is)

  Gij wordt.
  Wordt gij? (met "t" omdat "leert gij" ook met "t" is)

  Jij ging. (zonder "t")
  Gij gingt. (met "t")
  Gingt gij? (met "t")

  Jij werd (zonder "t" omdat "jij ging" ook zonder "t" is).
  Gij werdt. (met "t" omdat "gij gingt" ook met "t" is)
  Werdt gij? (met "t" omdat "gingt gij" ook met "t" is).
   
  Last edited: Feb 17, 2013
 8. Denbruno New Member

  Nederlands - België
 9. CapeGrysbok New Member

  Nederlands-België / Français
  Een kleine, persoonlijke opmerking bij de link die hierboven is geplaatst:

  Mijn taalgevoel vertelt mij wel dat "had" een in deze link een verleden tijd is, dat dus nooit een vervoegings-t nodig heeft. Ik gebruik persoonlijk nooit een -t in de verleden tijd met gij. Zo zeg ik dus "gij kwam naar mij", "kwam gij naar mij?". Ook: "gij werkt", "werkte gij?". Die "hadt gij" lijkt mij precies toch een fantasietje van een paar (Noord-)Nederlandse taalkundigen, voor mij ziet het er even fout uit als "werdt jij?". In alle teksten die gebruik maken van "gij" die ik heb gelezen, ben ik een vorm in de zin van "hadt gij" nog niet tegen gekomen.

  De kwestie van grammaticaregels maakt natúúrlijk uit van deze thread, anders zou ze vrij zinloos zijn... Laat maar komen!
   
 10. Denbruno New Member

  Nederlands - België
  Ik zei daarom ook de oude grammatica om een belangrijke reden; deze verschilt erg van het hedendaagse gebruik (in oud-Nederlandse teksten zal je gemakkelijker 'speeldet gij' of dergelijke terugvinden). Mijn opmerking gereformuleerd: passen we oudere, maar reeds bestaande regels toe, of maken we nieuwe regels gebaseerd op hoe 'ge' en 'gij' nu gebruikt worden? Dit is een vrij belangrijke vraag natuurlijk, de topic starter had het over (terug) standaardtaal worden van 'ge' en 'gij'.
   
 11. CapeGrysbok New Member

  Nederlands-België / Français
  Laat deze vraag dan ook een deel van het onderwerp zijn...
   
 12. eno2

  eno2 Senior Member

  El Hierro de Canarias
  Dutch-Flemish
  Is volgens mij standaardtaal, zoals iemand al zei.
   
 13. Kabouterke Senior Member

  Brussels, Belgium
  English - American
  De vraag of "gij/ge" standaardtaal is is niet betwistbaar: Het is geen standaardtaal. In het wikipedia artikel over standaardtaal staat dat een standaardtaal een taalvariëteit is waarvoor de "papieren norm" geldt. Het is terug te vinden in woordenboeken, grammaticaboeken, stijlgidsen, enz. Alle officiële communicatie van de Belgische/Vlaamse overheid, organisaties, mutualiteiten, enz. maken gebruik van u/jij. Daarnaast maken vrijwel alle Vlaamse nieuwszenders, radioprogramma's, publicaties (noem maar op) gebruik van de standaarde u/jij-combinatie. Bovendien bestaat er geen enkel Vlaamse NT2- (Nederlands als tweede taal)boeken waarin gij/ge en de bijbehorende vervoegingen worden geïntroduceerd en dus wordt het niet onderwezen. Geloof me, ik geef les Nederlands in Brussel en heb alle bestaande Vlaamse leerboeken gezien of gebruikt. Ook Vlamingen gebruiken jij/u in e-communicatie: facebook, sms'en tussen vrienden en familieleden worden vaak met jij/u geschreven. Gij/ge is dialect en dat valt niet te ontkennen.

  Het is een andere kwestie of Vlaanderen zijn eigen standaard zou moeten hebben. Ik vind zelf dat een eigen standaard heel wat problemen zou oplossen. Zoals ik reeds zei, geef ik les aan Franstaligen maar ook aan andere Europese professionelen en volwassenen in Brussel. Zij vinden het hoogstirritant zich te realiseren dat de jij/u-vorm in de praktijk nooit in Vlaanderen wordt gezegd pas nadat ze de jij/u-vorm onder de knie hebben.

  De ene gedeelde taalunie in Vlaanderen en Nederland is een geweldig idee, en ik vind dat corresponderende inspanningen ook hun nut kunnen hebben. Maar ik ben echter voor een aparte standaard zoals het verschil tussen Brits Engels en Amerikaans Engels. Het is duidelijk dezelfde taal maar de landen hebben toch de vrijheid om regionale woordenschat en grammatica te reguleren. Waar ik niet voor ben is een totale herziening van de taal, zoals de verdialectisering voorgesteeld door [vlaamsetaal punt be]. Het is te artificieel en verschilt te veel van de huidige standaardtaal alsook van de verschillende dialecten in Vlaanderen die niet al de voorgesteelde grammaticale structuren delen, om als standaardtaal van Vlaanderen te kunnen functioneren.

   
  Last edited: Mar 19, 2013
 14. Red Arrow :D

  Red Arrow :D Senior Member

  Dutch - Belgium
  Sorry voor het bumpen van een oud topic, maar het leek me zo stom om nóg een topic over gij en ge te openen.

  @Peterdg: Veel Vlamingen vervoegen gij/ge net als u, met 7 uitzonderingen:
  Ge moogt (<=> U mag)
  Ge zijt (<=> U bent)
  Ge waart (<=> U was)
  Ge hebt (<=> U heeft/hebt)
  Ge kunt (<=> U kan/kunt)
  Ge wilt (<=> U wil/wilt)
  Ge zult (<=> U zal/zult)

  Ouderen zeggen inderdaad 'ge gingt', maar buiten West-Vlaanderen zul je mensen onder de +40 'ge ging' horen zeggen.

  Er is veel commotie rond de o zo afgrijselijke 'gij bent' (Bah! Verkavelingsvlaams!), maar ik hoor helemaal niemand klagen over de nieuwe vervoeging van sterke werkwoorden. Het is gewoon volledig ingeburgerd en mensen merken niet eens dat sommigen 'ge ging' zeggen en anderen 'ge gingt'.

  Ter info: mijn broer vindt dat 'ge gingt' compleet fout klinkt en heeft nog nooit iemand dat horen zeggen. Mijn ouders vinden dat 'ge ging' compleet fout klinkt en hebben nog nooit iemand dat horen zeggen. :D
   
 15. eno2

  eno2 Senior Member

  El Hierro de Canarias
  Dutch-Flemish
  Sorry maar hier krijg ik kop noch staart aan.

  Verdialectisering over mijn dood lijk.

  Standaardtaal of niet, ge zult de Vlamingen hun Ge/GIJ nooit afnemen.

  Anekdote: Ik heb een vriend dubbeltennispartner die ook 15 jaar mijn tandarts was, en gewoon zijn klanten met U aan te spreken, dus ook mij, vijftien jaar Uwde hij mij en ik hem altijd
  maar jijen, tot ik het beu werd en de GE/GIJ vorm begon te gebruiken, wat een merkelijk kleiner contrast opleverde.


  @ Red Arrow: 'ge gingt': :eek:
   
 16. Peterdg

  Peterdg Senior Member

  Belgium
  Dutch - Belgium
  Ik denk dat Kabouterke bedoelt dat in de taallessen de Nederlandse "jij/u" standaard wordt aangeleerd en, wanneer ze dat dan onder de knie hebben, dan zien ze dat in de praktijk (op de straat), niemand dat zo gebruikt maar wel de "gij/u" Vlaamse standaard ("u" is in Vlaanderen niet per se een beleefdheidsvorm: het wordt ook gebruikt als de accusatief (LV) en datief (MV) van "gij").
   
 17. Hans Molenslag Senior Member

  Belgium
  Dutch
  Ge bent is in ieder geval wel de normale vorm in het Brabants van Noord-Brabant.
   
 18. Red Arrow :D

  Red Arrow :D Senior Member

  Dutch - Belgium
  Dat is hoe sterke werkwoorden vervoegd worden in de meeste dialecten. (zie Peterdgs post)
  Ge kondt er niks aan doen! 't Is niet uw fout!
  Ge zoudt het niet zeggen, maar...
  Gingde niet mee naar die voorstelling?
  (gingde = gingt ge)

  Velen zeggen tegenwoordig dit in de plaats:
  Ge kon er niks aan doen! 't Is niet uw fout!
  Ge zou het niet zeggen, maar...
  Ging ge niet mee naar die voorstelling?


  De u-vorm is de gij-vorm aan het vervangen.

  Ik ben het trouwens helemaal eens met Kabouterke. Gewoon omdat je in Vlaanderen meer gij/ge zult horen dan jij/je, wil nog niet zeggen dat het standaardtaal is of zou moeten zijn. Het is al moeilijk genoeg.
   
 19. eno2

  eno2 Senior Member

  El Hierro de Canarias
  Dutch-Flemish
  Dat zal wel grotendeels kloppen. Ikzelf: jij/U.
   
 20. eno2

  eno2 Senior Member

  El Hierro de Canarias
  Dutch-Flemish
  Zoals ik dus.Ik maak ook die "fout". Gebruik liever niet die ouderwetse verbuigingen.
  Kan best. Geen bezwaar.

  het is van algemeen gebruik in Vlaanderen, dus...

  De Van Dale entry:

  Dat gedoe met Zuid-Nederland en België:rolleyes: Waarom zegt VD hier nu NIET "Belgisch Nederlands" of "BE"? A ja, In het zuiden van Nederland bedoelen ze. Ik verwarde met hun vroegere terminologie "Zuid-Nederlands" voor Belgisch Nederlands. Op de langen duur weet je niet meer of het taaltermen betreft of geografische termen.
   
 21. Peterdg

  Peterdg Senior Member

  Belgium
  Dutch - Belgium
  In het Spaans heeft men het nochtans opgegeven. Daar is er ook een verschil in het gebruik van de tweede persoon enkelvoud en meervoud met een opmerkelijke parallel met het verschil Nederland-Vlaanderen.

  Zowel het Spaanse model als het Zuid-Amerikaanse model is nu aanvaard als standaardtaal.

  In Spanje: enk. tú (formeel: usted) - mv. vosotros (formeel: ustedes)
  In (het grootste deel van) ZA: enk. vos (formeel: usted) - mv. ustedes (zowel gemoedelijk als formeel)

  bv.

  SP enk. ZA enk. SP mv. ZA mv
  tú eres vos sos vosotros sois ustedes son
  tú puedes vos podés vosotros podéis ustedes pueden
   
 22. eno2

  eno2 Senior Member

  El Hierro de Canarias
  Dutch-Flemish
  In Canarias gebruikt met vosotros in totaal niet. Noch vos.
   
 23. Red Arrow :D

  Red Arrow :D Senior Member

  Dutch - Belgium
  Het is hier anders aardig aan 't lukken. Als in de toekomst iedereen werkwoorden met gij vervoegt zoals de jij-vorm, dan is de stap naar jijen en jouwen wel erg klein.
  Om er nog een schepje op te doen: Ik hoor tegenwoordig ook steeds vaker dat men de t laat vallen bij inversie.

  Gij gaat straks naar school.
  Ga gij straks naar school?

  En daar hoor ik ook niemand over klagen. Men klaagt alleen maar over 'gij bent'.
   
 24. eno2

  eno2 Senior Member

  El Hierro de Canarias
  Dutch-Flemish
  Never.

  Gaat ge straks naar school?
   
 25. Peterdg

  Peterdg Senior Member

  Belgium
  Dutch - Belgium
  "Vosotros" wordt enkel op het Iberisch schiereiland gebruikt. In Canarias en in heel Amerika wordt voor de tweede persoon meervoud altijd "ustedes" gebruikt, op enkele zeer beperkte uitzonderingen na.
  Inderdaad. Of "Gade straks naar school?"
  Maar dat gebeurt toch niet.:confused:
   
 26. Red Arrow :D

  Red Arrow :D Senior Member

  Dutch - Belgium
  Volgens mij komt "gade" van "gaat ge" en niet van "ga ge".
  Ge zou, ge ging, ge klom, ge zwom, (ge bent), etc.

  Gebruik Google als jullie me niet geloven. Vlamingen horen hun hele jeugd jij en je op tv en op school. Als tiener wil men volwassen klinken en gaat me 'gij' en 'ge' zeggen, maar velen blijft wel de jij-vorm gebruiken. Sommigen enkel voor de verleden tijd van sterke werkwoorden, anderen voor zo'n beetje alles.
   
 27. eno2

  eno2 Senior Member

  El Hierro de Canarias
  Dutch-Flemish
  Veel eenvoudiger de infinitief te gebruiken van het werkwoord dan die niet altijd eenvoudige vosotros verbuiging
  Echt Vlaams.
  In de toekomst. Kunnen we niet weten. Het is wel iets wat ik altijd al deed, misschien niet 100%, dan toch dikwijls. Vooral geschreven, als ik er op let.
   
 28. Peterdg

  Peterdg Senior Member

  Belgium
  Dutch - Belgium
  Volgens mij ook, wat aantoont dat de "t" wel degelijk aanwezig is, ook bij inversie.
  Kan zijn. Maar ik kan me niet inbeelden dat dat bij inversie die "t" zou wegvallen.
  :confused:
  Wat bedoel je? Voor de imperatief?
   
 29. eno2

  eno2 Senior Member

  El Hierro de Canarias
  Dutch-Flemish
  Doet dat ertoe?

  En nu de inversies?
   
 30. eno2

  eno2 Senior Member

  El Hierro de Canarias
  Dutch-Flemish
  Sorry, my mistake, de 3º persoon meervoud

  Ustedes preguntaN

  ligt dicht bij de infinitief preguntaR.

  Vosotros preguntÁIS

  is een moeilijker uitgang, bedoel ik.
   
 31. Red Arrow :D

  Red Arrow :D Senior Member

  Dutch - Belgium
  Nog niet altijd. Bijvoorbeeld (nog) niet "lees ge" of iets dergelijks. Maar wel:
  Google
  Google

  Ik heb het over de toekomst, he. Ik merk gewoon een duidelijke tendens op. De Nederlandse taalnazi's zijn goed bezig.
  "Gade" komt van "gaat ge".
  "Ga ge" komt van "ga je", net als "ge bent" van "je bent" komt.
  Die zijn toch hetzelfde in de verleden tijd?
   
 32. eno2

  eno2 Senior Member

  El Hierro de Canarias
  Dutch-Flemish
  Bij mij niet helemaal.
   
 33. eno2

  eno2 Senior Member

  El Hierro de Canarias
  Dutch-Flemish
  "GE" Staat in Van Dale.
  Ik dacht aan Belgisch Nederlands. Dat is ook standaardtaal. Maar nee, Van Dale noemt het "omgangstaal". Dus mag je wellicht gelijk hebben.
   
 34. Peterdg

  Peterdg Senior Member

  Belgium
  Dutch - Belgium
  En niet alleen in van Dale. Ook in de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS) wordt ge/gij besproken. In de tabel "De persoonlijke voornaamwoorden van de tweede persoon" op pagina 239, staan de "je-vorm" , de"u-vorm" en de "gij-vorm" broederlijk naast elkaar (eigenlijk: onder elkaar). Verderop in het hoofdstuk wordt besproken waar wat gebruikt wordt en voor "gij/ge" is dat in Zuid-Nederland (Noord-Brabant) en in België.

  Of het nu standaardtaal is of niet, het zou het moeten zijn.
   
 35. eno2

  eno2 Senior Member

  El Hierro de Canarias
  Dutch-Flemish
  In feite klopt de argumentatie van Kabouterke dus niet (over gebrek aan papieren bronnen)
   
 36. Red Arrow :D

  Red Arrow :D Senior Member

  Dutch - Belgium
  Als het in Waalse schoolboeken niet onderwezen wordt (wat best absurd is als je erover nadenkt. Vlamingen leren toch ook over septante en nonante?) dan heeft Kabouterke gelijk.
   
 37. eno2

  eno2 Senior Member

  El Hierro de Canarias
  Dutch-Flemish
  ?

   
 38. Red Arrow :D

  Red Arrow :D Senior Member

  Dutch - Belgium
  Met "Waals" bedoelde ik "in Wallonië". In Wallonië gebruikt men toch dezelfde schoolboeken als in Brussel, of niet?!
   
 39. eno2

  eno2 Senior Member

  El Hierro de Canarias
  Dutch-Flemish
  ?
  Kaboutertje had het in zijn argumentatie over het ontbreken van geschreven bronnen in het Nederlands. Bewering die niet klopt.
   
 40. Hans Molenslag Senior Member

  Belgium
  Dutch
  Daar zou ik wel eens wat harde cijfers over willen zien. Ik vind dat een uiterst ongeloofwaardige uitspraak.

  Zelf geef ik weliswaar geen les aan anderstaligen, maar ik kom beroepshalve en privé wel regelmatig in contact met anderstaligen die Nederlands kennen of bezig zijn Nederlands te leren. En ik heb nog nooit – letterlijk nog nooit – iemand van hen horen klagen over het feit dat in leerboeken en taalcursussen jij wordt aangeleerd, terwijl in de omgangstaal in Vlaanderen overwegend gij wordt gebruikt. Dat verschil vormt helemaal geen hoge drempel. Wanneer ik sprekers van het Nederlands als vreemde taal een enkele keer negatief commentaar hoor leveren, hebben ze het over gesprekspartners die ongevraagd op het Frans of het Engels overschakelen of die stug doorgaan in onverstaanbaar dialect, en dat soort dingen.

  Ik kan me trouwens ook niet voorstellen dat vergelijkbare verschillen tussen norm en praktijk in andere talen zo nodig een 'hoogst irritant' probleem zouden zijn. Van elk van de vreemde talen die ik heb geleerd, heb ik eerst de schoolboekenvariant geleerd en met regionale en/of spreektalige taalvarianten heb ik gaandeweg in de praktijk kennisgemaakt.
   
  Last edited: Jan 17, 2017
 41. ThomasK Senior Member

  (near) Kortrijk, Belgium
  Belgium, Dutch
  Ik begrijp die dat-zin niet echt in het citaat hierboven niet echt. Mijn indruk is dat wij in ons verkavelingsvlaams de gij/u zijn blijven behouden, en de jij/je-vorm alleen pas later aanleren. Of nee, dat geldt voor oudere sprekers. Bij jongeren zal de onderliggende gij-reflex misschien minder sterk zijn, en mogelijk ier er ook regionale variatie. Maar zie: de titel van het bekende liedje "Ik hou van u" toont aan dat we een onderliggende gij-vorm gewoon zijn, want deze u is de objectvorm van "gij", niet de beleefdheidsvorm.

  Storend voor mijn studenten is het dialectische accent eventueel, of het dialect tout court. Veel mensen die Nederlands leren, worden geconfronteerd met een voor hen onverstaanbaar dialect(accent). In Brugge krijgen vluchtelingen soms een cursus Brugs voor de werkvloer, heb ik ooit vernomen.
   
 42. Chimel Senior Member

  Belgium
  Français
  Ik vind wel dat zijn argumentatie over de "papieren norm" klopt (en niet over "papieren bronnen": er zijn bronnen, maar ze zijn niet de norm!). Peter bv zegt het zelf (#5): hij gebruikt ook "jij" in de schrijftaal. Je gaat de "gij/u" vorm misschien in taalboeken of zo terugvinden, maar meestal om uit te leggen dat deze vormen in Vlaanderen - en in de spreektaal - gangbaar zijn. Het zijn "secundaire bronnen", als het ware: geen echte spontane quotes, maar beschrijvingen van taalfenomenen. Want wie zou nu "Gingt jij? of "Gade" effectief in een formele tekst schrijven? Het is dus geen standaardtaal.

  Pas op, dat wil niet zeggen dat ik daartegen ben. Ik begrijp volop dat je de jij/u vorm blijft gebruiken. En zoals Hans Molenslag het zegt: voor anderstaligen is dat niet zo'n grote drempel, dat is dus het probleem niet. Mar je kunt het toch graag gebruiken en toegeven dat het geen standaardtaal is, wat is er mis aan?

  Mij zul je (zult jij? :confused:) ook niet krijgen om "soixante-dix" ipv "septante" te zeggen. Maar ik heb geen enkel probleem om te erkennen dat "septante" en "nonante" (tot nader orde) geen standaard Frans is. Terwijl het wel vrij vaak geschreven wordt...
   
  Last edited: Jan 17, 2017
 43. eno2

  eno2 Senior Member

  El Hierro de Canarias
  Dutch-Flemish
  Als Van Dale "Ge" vermeldt, kan je dat niet volhouden, dat er geen geschreven bronnen zijn.

  Nog eens:

  Omgangstaal in Vlaanderen en ook archaïsch in Nederland.

  Heb ik beweerd dat het standaardtaal is? Ja. In 2013. Ik was verkeerd. Toen had ik nog geen Van Dale (bij de hand). Het is algemeen in Vlaanderen en verdient de status BE zei ik sindsdien.

  Natuurlijk. Dat doe ik. Maar ik begrijp niet waarom je dat zo zegt? Is jij/u geen standaardtaal dan? Ik heb altijd geweten dat ge/gij Vlaams is.
   
  Last edited: Jan 17, 2017
 44. Red Arrow :D

  Red Arrow :D Senior Member

  Dutch - Belgium
  Er is iets gek gebeurd met z'n post. Telkens als hij 'gij' schreef, werd het verbeterd door 'jij' :D

  Ik denk dat dat wel zo'n beetje genoeg zegt. Er zijn wel bronnen die het 'goedkeuren', net als er bronnen zijn die 'beter als' goedkeuren en laks zijn i.v.m. hen/hun, maar we weten allemaal dat de echte norm een stuk strenger is.

  Zoals ik al zei, denk ik dat gij/ge aanleren of aanbevelen op school een slecht idee is. Het zou voor velen verwarring zorgen bij de verleden tijd van sterke werkwoorden. Bovendien zou het voor velen lijken of ze gij en ge van ons willen afpakken. ("Ge moet niet 'ge ging' zeggen, ge moet 'ge gingt' zeggen! Wat jullie nu zeggen is FOUT!")

  Maar goed, je kan in theorie een kind alles aanleren. Maar mijn generatie gaat dan net zo doen over werkwoorden als hoe ouderen doen over c/k. ("Het is onlogisch! Wie heeft die zever eigenlijk bedacht? Wat was er mis met de oude regels?")
  Die status heeft het al volgens de Van Dale. Taalnazi's negeren het gewoon compleet.
   
 45. eno2

  eno2 Senior Member

  El Hierro de Canarias
  Dutch-Flemish
  NT2 onderwijzen doe je in standaardtaal en je laat dan ge/gij weg.

  Kabouter zei over zijn leerlingen: "Zij vinden het hoogstirritant zich te realiseren dat de jij/u-vorm in de praktijk nooit in Vlaanderen wordt gezegd"

  Tja.... deelneming....

  Nooit is helemaal niet waar trouwens.
   
 46. Peterdg

  Peterdg Senior Member

  Belgium
  Dutch - Belgium
  Ik zou zeggen: Nooit is niet helemaal waar trouwens.

  Kleine nuance.:)
   
 47. bibibiben

  bibibiben Senior Member

  Amsterdam
  Dutch - Netherlands
  Ge en gij zijn wellicht in het Belgisch-Nederlands levend. In het Nederlands-Nederlands zijn ge en gij zo dood als een pier.
   
 48. eno2

  eno2 Senior Member

  El Hierro de Canarias
  Dutch-Flemish
  Maar gedichten blijven getuigen. (Het Schrijverke G.G.)
  Er zullen ook wel poëtische voorbeelden uit Nederland zijn.

  Is "Gij zult niet doden" daar dood?

  Ter variatie op Lucebert:

  Gij
  Gij
  Gij
  Gij

  Gij
  Gij
  Gij
  Gij

  Gij
  Gij
  Gij

  Gij
  Gij
  Gij

  :)

  Een mengsel van u en ge, dat is nog 't ergste.

  Ik heb mijn anthologie van de Nederlandse poëzie niet bij van Komrij, waarschijnlijk zijn er
  een hoop voorbeelden te geven uit de poëzie uit Nederland.

  Of overdrijf ik?
   
  Last edited: Jan 18, 2017
 49. bibibiben

  bibibiben Senior Member

  Amsterdam
  Dutch - Netherlands
  Ge en gij zijn dood in Nederland. Morsdood.
   
 50. bibibiben

  bibibiben Senior Member

  Amsterdam
  Dutch - Netherlands
  Dat ge en gij in Nederland alleen nog in Bijbelse en poëtische taal bestaan, geeft wel aan hoe levend dit persoonlijk voornaamwoord is. Niet dus.
   
  Last edited: Jan 18, 2017

Share This Page

Loading...