Graphing utility, determining the general shape, require more precision, capable of producing

hhtt

Senior Member
Turkish
"Although graphing utilities are useful for determining the general shape of a graph, many problems require more precision than graphing utilities are capable of producing."

Yukarıdaki cümledeki koyu yazılmış kavram ve kısımların Türkçe karşılığı nedir?

"Grafikt aygıtları genel şekli belirlemede yararlı olsa da pek çok problem grafik aygıtlarının yapabildiğinden daha fazla hassasiyet gerektirir."

Teşekkürler.

Kaynak: Anton's Calculus
 
  • < Previous | Next >
    Top