iść, pójść

 • Cześć Drei,
  this verbs' family is a little bit more complicated than typical one, because there are some different stems in it.
  basic verbs: chodzić and iść. Both mean go ( only on foot ) Both are imperfective.
  chodzić is czasownik wielokrotny describes repeated action, like present simple in English
  iść = begoing ( go in continuous tense in English )
  odmiana:
  czas terażniejszy ( present )
  chodzić: iść:
  ja chodzę ja idę
  ty chodzisz ty idziesz
  on, ona, ono chodzi on, ona, ono idzie
  my chodzimy my idziemy
  wy chodzicie wy idziecie
  oni, one chodzą oni, one idą

  czas przeszły niedokonany ( imperfective )
  ja chodziłem/am ja szedłem / szłam
  ty chodziłeś/aś ty szedłeś/ szłaś
  on chodził on szedł
  ona chodziła ona szła
  ono chodziło ono szło
  my chodziliśmy/ my szliśmy/szłyśmy
  chodziłyśmy
  wy chodziliście/ wy szliście/szłyście
  chodziłyście
  oni chodzili oni szli
  one chodziły one szły


  czas przyszły złożony niedokonany ( future imperfective )

  ja będę chodzić ja będę iść (szedł/szła )
  ( będę chodził/chodziła )
  ty będziesz chodzić ty będziesz iść (szedł/szła )
  ( chodził/chodziła )
  on będzie chodzić ( chodził ) on będzie iść (szedł )
  ona będzie chodzić (chodziła) ona będzie iść (szła )
  ono będzie chodzić (chodziło ) ono będzie iść ( szło )

  my będziemy chodzić my będziemy iść
  (chodzili/chodziły) ( szli/szły)
  wy będziecie chodzić wy będziecie iść
  (chodzili/chodziły) ( szli /szły )
  oni będą chodzić ( chodzili ) oni będą iść (szli )
  one będą chodzić (chodziły ) one będą iść ( szły )

  zastosowanie, przykłady:
  Chodzimy często do kina.= We often go to the cinema.
  On chodzi do szkoły podstawowej. = He goes to (he is at ) primary school.
  dokąd idziesz? = Where are you going?
  Idę do szkoły.= I'm going to school.
  Kiedy szłam do szkoły spotkałam Johna. = When I was going to school I met John.
  Latem chodziliśmy często na basen.= In summer we often went to the swimming pool.
  The end of the first episode.To be continued ...( This is a long story ).
  Pozdrowienia.
  Marga.
   
  Cześć everyone,

  Can you please list all verbs with "iść" or "jść" as the stem and also give me some sentences. Also please indicate whether the infinitive is perfective or imperfect. I would like to learn these next.

  Dziękuję bardzo,
  od Drei-a

  I don’t know if these are all verbs with iść as a stem (note that jść is, I think, some kind of irregular alteration of iść, and I think it is always used with prefixed verbs) but they are all I can think of at the moment:
  pójść – go; Karolina poszła do domu dwie godziny temu. (Caroline went home two hours ago.)

  wyjść – go out; Właśnie wyszedł. (He has just gone out)

  wejść – go in, enter; Wejdź i zapytaj. (Enter and ask.)

  przyjść – come over; Właśnie przyszedłem, gdzie jesteś? (I have just come over, where are you?)

  zajść – drop in; Michał zaszedł wczoraj. (Mike dropped in yesterday) Note: this is rather colloquial use of this word; it also can have more meanings.

  podejść – come up; Podejdź bliżej, młoda damo. (Come up closer, young lady.)

  dojść - get

  obejść – go around; Będę musiał obejść szkołę, żeby tam dojść. (I will have to go around the school to get there.)

  przejść – cross; Dzieci przeszły przez ulicę. (The kids crossed the street)
  They are all perfective. They don’t form the future tense with the auxiliary (which is only possibile with imperfective verbs, btw). To form the future perfective you need to append desinences from the present tense of the imperfective equivalent, e.g.:
  Marga H said:
  czas teraźniejszy ( present )
  chodzić: iść:
  ja chodzę ja idę
  ty chodzisz ty idziesz
  on, ona, ono chodzi on, ona, ono idzie
  my chodzimy my idziemy
  wy chodzicie wy idziecie
  oni, one chodzą oni, one idą
  future perfective of wyjść
  ja pójdę
  ty pójdziesz
  on/ona/ono pójdzie
  my pójdziemy
  wy pójdziecie
  oni/one pójdą


  Marga H said:
  czas przyszły złożony niedokonany ( future imperfective )

  ja będę chodzić ja będę iść (szedł/szła )
  ( będę chodził/chodziła )
  ty będziesz chodzić ty będziesz iść (szedł/szła )
  ( chodził/chodziła )
  on będzie chodzić ( chodził ) on będzie iść (szedł )
  ona będzie chodzić (chodziła) ona będzie iść (szła )
  ono będzie chodzić (chodziło ) ono będzie iść ( szło )
  Although, the forms in blue are grammatically possible you won’t hear them often (if at all). I would use the alternatives in parenthesis.


  Tom
   
  Hello again,
  to Thomas' list you can add:

  zejść - go down ; Zeszła po schodach. ( She went down the stairs.)
  nadejść - to arrive, to come ; Powinien wkrótce nadejść. ( He should arrive soon )

  There are also a lot of idioms with these verbs.

  Perfective verbs don't have present tense, only future and past.
  Future patern was given by Thomas in preview post.
  Past tense you form : prefix + verb iść in past
  Example: wyszedłem, wszedłem, zaszedłem, przeszedłem, etc.

  All these perfective verbs have their imperfective partners.So I propose you to do as your homework: remember the table you have made with the verb pisać and guess what are imperfective forms.

  multiple verb: imperfective: perfective:

  chodzić / iść / pójść
  ? /wyjść
  ? /wejść
  ? / zajść
  ? /podejść
  ? / dojść
  ? / obejść
  ? /przejść
  ? / zejść
  ? /nadejść

  Pozdrowienia.
  Marga.
   
  Hi there,

  I will take advantage of this open thread to (try to) get this issue clarified. My main problems have to do with how to express to go when talking about a habitual action and the focus is not on how you get to the place, but on the description of your routine activities (either on foot or by car), for example, I am talking about myself/my family

  I go to the gym and to the park/ My daughter goes to school/the university.
   
  I think "iść" is a good verb in these situations even if you use car, and you want say "I will be there". I guess, we use "iść" (and its variants) rather, if we go somewhere in the same city.

  BTW: there are some more words and most of them have many meanings:

  iść

  dojść
  nadejść
  najść
  obejść
  odejść
  podejść
  pójść
  przejść
  przyjść
  rozejść
  ujść
  wejść
  wnijść
  wyjść
  wzejść
  zajść
  zejść
   
  Last edited:
  “Chodzę na siłownię i spaceruję po parku”, “moja córka chodzi do szkoły”, „moja córka studiuje [na uczelni/ uniwersytecie/politechnice]”
   
  Maja zwykle chodzi do szkoły sama, ale dzisiaj idzie z koleżanką. Maja usually goes to school alone, but today she is going with a friend.
  Rzadko chodzimy do kina, bo nie mamy czasu. We rarely go to the cinema because we don't have the time.
  Chodzę do kina raz w tygodniu. I go to the cinema once a week.

  chodzić = przysłówki częstotliwości: nigdy, rzadko, często, zwykle,
  iść = określenia czasu: dzisiaj, teraz, jutro, w niedzielę

  Idę (teraz) do domu. I'm going home.


  iść
  1.
  «posuwać się, stawiając kroki» poruszać się, zmieniać swoje położenie za pomocą nóg, nie tracąc przy tym ani na chwilę kontaktu z podłożem
  2. «udawać się gdzieś, aby wykonać jakąś czynność»
  3. «kierować się czymś w postępowaniu»
  4. «toczyć się w czasie»
  5. «o środkach lokomocji: jechać, płynąć, lecieć»
  6. «o przedmiotach, towarach, listach itp.: być wiezionym, przesyłanym, transportowanym»
  7. «o cieczach: płynąć, wydzielać się»
  8. «o zjawiskach atmosferycznych, zjawiskach przyrody: nadchodzić, nadciągać»
  9. «o słońcu, chmurach itp.: posuwać się»
  10. «o zapachach, świetle, dźwiękach itp.: wydobywać się, wydzielać się, rozchodzić się»
  11. «o maszynach, mechanizmach: funkcjonować»
  12. «przebiegać w jakiś sposób»
  13. «być przeznaczonym, użytym na coś, mieć zastosowanie w czymś»
  14. «zmieniać położenie»
  15. «mieć określony kierunek, ciągnąć się»
  16. «występować w jakiejś kolejności czasowej lub przestrzennej»
  17. «o przedstawieniu teatralnym, muzyce, artykule prasowym itp.: być wystawianym, nadawanym, publikowanym»
  18. «zbliżać się w czasie»
  19. «o wojsku: atakować»


  Już jesteś zdrowy i możesz iść do pracy.
  Łzy idą jej z oczu.
  Silnik idzie bardzo głośno.
  Ale ten czas wolno idzie!
  Jak ci idzie?
  Tędy idzie rura z gazem, a tam ścieki.
  U niego to szło zarobić.  iścić

  027924-00.png
   
  Last edited:
  (note that jść is, I think, some kind of irregular alteration of iść, and I think it is always used with prefixed verbs)
  The "alteration" of "i" to "j" is very regular, not irregular. It just that the diphtongs "ei", "ai", "oi", "ui" and "yi" are pronounced exactly the same as if they were spelled with a "j". Once upon th time, the grammarians decided that they should be spelled with a "j" instead of a "i".
   
  Back
  Top