If found, please return to...

Discussion in 'Tagalog and Filipino Languages' started by kevindosi, Aug 27, 2013.

 1. kevindosi Member

  English
  I have a travel journal, and I want to write on it in many languages: "If found, please contact/return to..."
  Any help would be appreciated :)
   
 2. MsSparrow Member

  Sydney
  English (Australian, British)
  "Kung nahanap, pwedeng tawagan o ibalik po kay ..."
   
 3. DotterKat Moderator

  California, USA
  English (American)
  In Tagalog: Kung ito ay matagpuan, paki tawagan po si (owner's name) sa (phone number) o paki balik po ito sa (owner's address).
   
 4. mataripis

  mataripis Senior Member

  Kung matagpuan, mangyaring ipagbigay alam kay --------- na nakatira sa --------- o tumawag sa telepono bilang ---------.
   
 5. latchiloya Member

  Austronesian
  "If found, please contact/return to..."

  "pag natagpuan, paki tawagan/ibalik sa o ibalik kay.."^^
   

Share This Page

Loading...