Ik ga telefoneren of Ik zal telefoneren met...

Englishisgreat

Senior Member
German
Hallo,

Ik heb gehoord dat het mondelijk in het Nederlands of Vlaams better is voor toekomstige activiteiten te zeggen:

Vandaag ga ik met mijn vriend telefoneren.

Morgen ga ik met mijn collega's mijn verjaarsdag vieren

en schriftelijk bijvoorbeeld in een brief, dan schrijf ik:

Vandaag zal ik met mijn vriend telefoneren.

Morgen zal ik met mijn collega's mijn verjaarsdag vieren.

Klopt dat of is het ook mogelijk voor toekomstige activiteiten mondelijk en schriftelijk "gaan" en "zullen" te gebruiken?
 
 • gaan / zullen


  Gaan kan in de drie onderstaande gevallen zonder meer als hulpwerkwoord gebruikt worden. Het gaat dan vooral om combinaties van gaan met werkwoorden die een handeling uitdrukken.
  1. Het onderwerp verplaatst zich om iets te doen. Joris gaat zijn oma bezoeken.
  2. Er is sprake van het begin van een handeling ('overgaan tot') of van een nieuwe toestand ('beginnen te'), bijvoorbeeld bij werkwoorden die een weerstoestand op korte termijn uitdrukken. Ik ben bang dat Fien gaat huilen als ze geen snoepje krijgt.
  3. Het onderwerp is van plan iets te doen of heeft een bepaald besluit genomen. Ook zullen is dan meestal mogelijk, tenzij het om een verandering van werkkring, woonplaats of status gaat. Ik ga / zal enkele vragen stellen

  in combinatie met niet-handelingswerkwoorden. Dat gebruik komt meer voor in gesproken dan in geschreven taal, en ook meer in België dan in Nederland.
  4. Gaan + hebben/zijn

  Gaan in combinatie met hebben of zijn is standaardtaal in België. Dat gebruik komt vooral in spreektaal voor. In Nederland komt die combinatie ook wel in spreektaal voor, maar ze wordt er niet als standaardtaal beschouwd. Standaardtaal in het hele taalgebied is zullen of de tegenwoordige tijd.
  Hij gaat / zal zeker op de vergadering aanwezig zijn.
  Gaan / zullen we wel genoeg tijd hebben om alle vragen te beantwoorden?
  5. Gaan + kunnen/mogen/moeten/willen/durven

  Gaan in combinatie met de modale hulpwerkwoorden kunnen, mogen, moeten en willen is standaardtaal in België. Dat gebruik komt vooral in spreektaal voor. In Nederland is dat geen standaardtaal. Standaardtaal in het hele taalgebied is zullen of de tegenwoordige tijd.
  Ik ga / zal de kritiek niet kunnen tegenhouden.

  6. Gaan + worden
  Gaan in combinatie met worden is standaardtaal in het hele taalgebied. Ook zullen of de tegenwoordige tijd is in die context correct.
  Dat plan gaat / zal nooit uitgevoerd worden
   
  Last edited:
  Back
  Top