It is specifically agreed that no part ... RECEIVING PARTY.

Discussion in 'Polski (Polish)' started by Baltic Sea, Dec 11, 2012.

 1. Baltic Sea Banned

  Polish
  Witam serdecznie wszystkich!

  It is specifically agreed that no part of the CONFIDENTIAL INFORMATION shall be deemed to be within the foregoing exceptions merely because such part is embraced by more general information in the public domain or literature or in the possession of the RECEIVING PARTY.

  Czy powyższe zdanie można przetłumaczyć następująco?

  Uzgadnia się zwłaszcza, że żadnej części INFORMACJI POUFNEJ nie należy traktować jako znajdującej się w obrębie poprzednio wymienionych wyjątków tylko dlatego, że taka część objęta jest bardziej ogólną informacją, stanowiącą własność publiczność lub zawartą w literaturze lub będącą w posiadaniu STRONY OTRZYMUJĄCEJ.

  Dziękuję. Źródło: Prośba kolegi o przetłumaczenie tego zdania na polski.
   
 2. LilianaB Banned

  US New York
  Lithuanian
  Baltic, it is quite a complicated sentence -- you may really need a Polish lawyer to translate it well. It is more or less what it means, but it does not sound perfect.
   

Share This Page

Loading...