jak široký, tak dlouhý

Jagorr

Senior Member
Russian, Belarusian
1) Používá se tento výraz jenom ve spojení se slovesy s významem "spadnout" (rozplácnout se, natáhnout se atd.)?
Anebo tento výraz můžeme použít ve spojení s jinými slovesy, pro popis velikosti něčeho nebo ve významu, že šířka se rovná délce?

Např,:

Nevidím tebe tady - toto náměstí je jak široké, tak dlouhé. (tj. je velké)
Natáhl/napnul jsem jak široký, tak dlouhý plakát na tabuli. (tj. plakát je čtvercový)

Přestavením slov ve výrazu jsem objevil, že obdoba "tak dlouhý, jak široký" se zrovna používá v souvislosti s rozměry něčeho:

Každý kousek stuhy je dvakrát tak dlouhý jak široký, což znamená při šířce stuhy 2,5cm odstřihnete na každou šupinu 5cm dlouhý kousek.
Štít silně protažen, víc jak dvakrát tak dlouhý jak široký .
Telson: asi tak dlouhý jak široký, konec zaobleně příčně uťatý.
Tady se seznámil s obrovitým zpěvákem Blues Jimmy Rushingem (byl tak dlouhý jak široký, proto mu přezdívali bystrozrací Pan 5 x 5 stop).


2) Zatímco podoba výrazu v titulku mého příspěvku (jak široký, tak dlouhý) je asi nejobvyklejší, lze ji měnit jakkoliv beze ztráty významu anebo bez přílišného zabarvení?
 
 • Cautus

  Member
  Czech
  Rozplácl se jak široký, tak dlouhý.
  Tento význam je pravděpodobně odvozený od popisu napnutého/rozloženého předmětu.

  Nevidím tebe tady - toto náměstí je jak široké, tak dlouhé. (tj. je velké)
  Natáhl/napnul jsem jak široký, tak dlouhý plakát na tabuli. (tj. plakát je čtvercový)
  Ani jedno bych nepoužil.
  Nevidím tě - náměstí je opravdu veliké.
  Na tabuli stol jsem rozprostřel čtvercový veliký plakát.

  Každý kousek stuhy je dvakrát tak dlouhý jak široký, což znamená při šířce stuhy 2,5cm odstřihnete na každou šupinu 5cm dlouhý kousek.
  Štít silně protažen, víc jak dvakrát tak dlouhý jak široký .
  Telson: asi tak dlouhý jak široký, konec zaobleně příčně uťatý.
  Tady se seznámil s obrovitým zpěvákem Blues Jimmy Rushingem (byl tak dlouhý jak široký, proto mu přezdívali bystrozrací Pan 5 x 5 stop).
  Ano, tento popis lze použít například v žurnalistice anebo návodech pro šití. Vnímám ho však spíše jako alegorii, pro popis v beletrii a odlehčení písemného projevu.

  Jaggore, u nás existuje celkem zajímavý web, který poskytuje analýzu českého jazyka, v případě zájmu rád poskytnu link. Pravděpodobně by to odpovědělo na několik vašich otázek.
  Cautus
   
  Top