jota voi täydentää useampia pieniä toimijoita

Gavril

Senior Member
English, USA
Taas esimerkki ilmiöstä, josta en voi sanoa olevani perillä:

Pankit vaativat yleisesti tuulivoiman hankekehittäjiltä, että yli 80% kapasiteetista on myyty ennen kuin hankkeet saavat rahoituksen. [...] Hankkeet vaativat siis ison toimijan sitoutumista, jota voi täydentää useampia pieniä toimijoita.

Miksi arvelette, että on kirjoitettu "useampia pieniä toimijoita" eikä "useammat pienet toimijat"?

Jos olisi kirjoitettu "jota voivat täydentää useammat pienet toimijat", niin miten ymmärryksenne tästä lauseesta eroaisi yllä olevasta?

Kiitos
 
 • Spongiformi

  Senior Member
  Finnish
  Periaatteessa partitiivi on epämääräisempi ilmaus, mutta kun kyseisessä esimerkissä on sellaisia sanoja kuin "voi" ja "useampia", niin se on joka tapauksessa jo hyvin epämääräinen. Siksi en näe hirveätä eroa alkuperäisen ja esittämäsi vaihtoehdon välillä tässä nimenomaisessa tapauksessa. Ehkä sen verran, että nominatiivilla ilmaistuna tulee vahvemmin se käsitys, että pieniä toimijoita ainakin on olemassa.
   
  Partitiivisubjekti on nähdäkseni tässä tapauksessa yleiskielen normien vastainen. Vrt. seuraavaan esimerkkiin (lähde: Finn Lectura):
  d) Ehdokasta tukee monia talouselämän vaikuttajia. – Partitiivisubjekti ei tunnu sopivalta, koska predikaatti tukee on transitiivinen ja ilmaisee sillä tavalla aktiivista ja yksilöllistä tekemistä, että lausetta ei voi käsittää eksistentiaalilauseeksi.
  Löytämässäsi lauseessa oleva verbi täydentää on transitiivinen eikä hahmotu eksistentiaalisena, joten subjektin olisi oltava nominatiivissa. Partitiivisubjektin liikakäyttöä tosin tapaa aina silloin tällöin, eli vastaavanlainen kielenkäyttö ei ole mitenkään erityisen harvinaista.

  Muutenkin virke on mielestäni epäselvä: täydentävätkö pienet toimijat ison toimijan sitoutumista vai hanketta? Miten sitoutumista voi täydentää? Kysyisin tässä kohdin alkuperäiseltä kirjoittajalta tarkemmin, mitä on tarkoitettu.
   
  Top