karakteristiği ihtiva etmek

hhtt

Senior Member
Turkish
Cümlede geçen "karakteristik" kelimesinin kullanımını açıklayabilir misiniz?

" Bütün özellikleriyle bu binanın Murâd-ı Hüdavendigâr veya Yıldırım Beyazıt devrine yani XIV üncü yüzyılın sonuna rastlayan bir tarih içinde yapıldığı kanısındayız. Filhakika civarda bulunan diğer bir eser de hemen aynı karakteristiği ihtiva etmekle bu bölgenin, îmarıyla ilgili tarih, daha çok kesinleşmektedir. "

Bana anlamının açıklaması zor bir kelime gibi geldi.

Kurşunlu Beldesi-4
 
 • aLii..

  New Member
  Turkish
  "Aynı özellikte olmak " anlamında kullanılmıştır. ... diğer bir eser de aynı özellikleri göstermesi/aynı özelliklere sahip olması .....
   
  Top