L'ús de formes alternatives del preterit perifràstic

Discussion in 'Català (Catalan)' started by jlav12, Sep 5, 2013.

 1. jlav12 New Member

  English - American
  Hola a tots,

  M'interessa saber l'ús de les formes del preterit perifràstic, especialment si hi ha una diferència entre les formes més cortes i llargues. Per exemple, hi ha un significat different entre:

  a) Tu vas arribar a les tres.
  b) Vares arribar a les tres.

  Si no hi ha una diferència entre les dos formes, s'usa una forma més que l'altra? Pot ser que s'usi en contexts més formals (o menys)?
   
 2. Lurrezko

  Lurrezko Senior Member

  Junto al mar
  Spanish (Spain) / Catalan
  Jo crec que la diferència és purament regional, jlav12. Per exemple, l'altre dia vaig ser a Mallorca i només sentia la forma vares, que al meu entorn és poc corrent.

  Benvingut al fòrum.:)
   
 3. Elxenc Senior Member

  Hola!

  Com ja t'ha dit l'anterior forista, no hi ha cap diferència, el significat és el mateix. Dóna igual dir: ahir aní al cinema o ahir vaig anar al cinema. El cas que menciona/esmenta Lurrezco és altra variació dintre de les formes del passat perifràstic (abans pretèrit : Ahir vas anar.../ahir vares anar al...; que al meu entorn són vius i alternants, depèn de l'edat del parlant. Les formes del perfet simple (millor dit, del tot segur) que cada volta s'utilitzen menys. Personalment conec dues zones on encara en són d'ús freqüent, però amb tendència, sobre tot entre els joves, a fer predominar les compostes: al voltant de la ciutat de València i el Camp d'Elx que no a la ciutat, on usen les compostes. Els valencians som una miqueta més conservadors respecte a la llengua

  Copia de la Viquipèdia: http://ca.wikipedia.org/wiki/Temps_verbal


  • Passat simple (temps enrere, Pretèrit perfet simple): indica accions ja finalitzades. Actualment té un ús culte i literari i s'empra sobretot la tercera persona (féu, digué....). És el temps que acumula més irregularitats. En valencià és perfectament viu, sovint preferible a la forma perifràstica. Només dues persones (la segona del singular i la tercera del plural) s'escriuen sense accent.
  • Passat perifràstic (temps enrere, Pretèrit perfet perifràstic): té el mateix ús que el passat simple, però pertany a un registre més informal o estàndard. Es forma amb el verb auxiliar "anar" en present (amb formes variants com "vàrem" i "vàreu", cultes o arcaiques, per a la 1a i la 2a persones del plural) i l'infinitiu del verb que es tracti (vaig mirar, vam tenir...). És de destacar que les formes vem i veu són col·loquials i es consideren incorrectes en els registres escrits.

  També et done la benvinguda.

  Secció de correccions (costum de la Casa):

  Hola a tots, (Hola a tots.) La coma no s'us ací ni en català ni en castellà

  M'interessa/interessaria saber l'ús de les formes del preterit perifràstic (passat perifràstic i el passat simple) , especialment si hi ha una (alguna) diferència entre les formes més cortes (curtes o les llargues) i llargues. Per exemple, hi ha(tenen) un significat different (diferent) entre:


  Gràcies pel teu interès.
   
 4. ernest_

  ernest_ Senior Member

  Barcelona
  Catalan, Spain
  Estic d'acord amb el Lurrezco i l'Elxenc. En el català central estàndard, predomina molt més la forma curta. A més, a nivell oral, la primera i segona persona del plural es pronuncien amb e: nosaltres vam /bɛm/ arribar, vosaltres vau /bɛu/ arribar.
   
 5. Forcat New Member

  Earth
  Catalan, Spanish
  Coincideixo amb el tema de la forma curta per al català central o estàndard. Ara bé, discrepo en quant a la pronunciació.
  El català central, si més no pel que recordo de fonètica i per l'ús que en faig jo (Penedès), la pronuncia de les "a" i "e" àtones és sempre neutre. En aquest cas es tracten de monosíl·labs pel que parlem de vocals tòniques (és a dir, no neutres). Per tant, es pronunciaria com: nosaltres vam /bam/ arribar, vosaltres vau /bau/ arribar.

  Salut!
   
 6. Lurrezko

  Lurrezko Senior Member

  Junto al mar
  Spanish (Spain) / Catalan
  Jo les sento habitualment totes dues: /bam/ i /bem/. No sabria dir ben bé quin és el patró geogràfic d'ús.

  Salut
   
 7. ernest_

  ernest_ Senior Member

  Barcelona
  Catalan, Spain
  Jo no estic parlant de com es pronunciaria si la pronúncia coincidís amb la forma escrita, sinó de com es pronuncia a la pràctica. És un dels pocs casos (probablement l'únic) en què la lletra a es pronuncia /ɛ/ i això és útil saber-ho. És cert que es pot pronunciar de les dues maneres.
   
 8. ACQM

  ACQM Senior Member

  Manresa (Barcelona)
  Spain - Spanish
  D'acord que la pronuncia correcta hauria de ser /a/ però com diu l'Ernest, sovint se sent com a e oberta. No sé en quina zona la pronuncia en e oberta és majoritària, aquí és minoritària però se sent sovint.
   
 9. gvergara

  gvergara Senior Member

  Santiago, Chile
  Español
  A tot això, de debò vosaltres pronuncieu la lletra v així /b/?
   
 10. Lurrezko

  Lurrezko Senior Member

  Junto al mar
  Spanish (Spain) / Catalan
  Jo sí. En la meva varietat la v és clarament bilabial en posició inicial.

  Salut
   
 11. Elxenc Senior Member

  A gran part del País Valencià es continua pronunciant la ve baixa, llevat de les comarques properes a València ciutat. Les generacions més joves urbanes ja tenen una oscil·lació cap a no pronunciar-la, perquè solen parlar més a sovint castellà que no valencià
   
 12. ACQM

  ACQM Senior Member

  Manresa (Barcelona)
  Spain - Spanish
  Pel centre de Catalunya no fem cap distinció entre v i b totes dies /b/.
   

Share This Page

Loading...