leave of absence

< Previous | Next >

Erebos12345

Senior Member
Canadian English
שלום

כמה שאלות על הביטוי הזה.

מהמילון: חופשה ללא תשלום.

1) מה שם הפועל הנכון? לקחת או לצאת או משהו אחר? אני יוצא לחופשה לצרפת אבל גם אומרים יוצא לחופשה ללא תשלום?
2) זה תלוי במקום/במדינה/בחברה/בסיבה/באיגוד/וכו', אבל מה עם חופשה עם תשלום? עובד לוקח(?) חופשה לשבוע אבל החברה ממשיכה לשלם לו. אומרים פשוט חופשה עם תשלום? ie. paid leave of absence
3) לגבי סיבות אישיות (למשל מוות במשפחה), אפשר לומר חופשה אישית ללא/עם תשלום? ie. personal leave of absence

תודה


 
 • slus

  Senior Member
  Hebrew - Israel
  1) מה שם הפועל הנכון? לקחת או לצאת או משהו אחר? אני יוצא לחופשה לצרפת אבל גם אומרים יוצא לחופשה ללא תשלום?

  לצאת. מבחינה לשונית זה בדיוק כמו חופשה רגילה.
  יש כאלה שאומרים בסלנג "לקחת" חופשה או חופשה ללא תשלום, אבל לדעתי זה תרגום קלוקל מאנגלית.
  אגב, בדרך כלל בדיבור לא יגידו חוםשה ללא תשלום, אלא ישתמשו בראשי התעבות חל"ת ויגידו khalat.

  2) זה תלוי במקום/במדינה/בחברה/בסיבה/באיגוד/וכו', אבל מה עם חופשה עם תשלום? עובד לוקח(?) חופשה לשבוע אבל החברה ממשיכה לשלם לו. אומרים פשוט חופשה עם תשלום?

  לא אומרים חופשה עם תשלום. רק חופשה. אם זה לא חל"ת אז זאת חופשה בתשלום, אין צורך לציין שהיא בתשלום.

  3) לגבי סיבות אישיות (למשל מוות במשפחה), אפשר לומר חופשה אישית ללא/עם תשלום?

  אפשר לומר חופשה מסיבות אישיות, או לציין בפירוש את הסיבה, כמו חופשת מחלה או שבעה.

  תודה
   

  slus

  Senior Member
  Hebrew - Israel

  נכון, אבל לחתום חל"ת זה משהו אחר. זה ממש לחתום על מסמך שאומר שאת.ה בחל"ת כדי לשמור על הזכויות שלך כעובד.ת.
   
  < Previous | Next >
  Top