mít otevřeno / být otevřen

Jagorr

Senior Member
Russian, Belarusian
Cítíte v tom rozdíl?

Knihovna má otevřeno.
Knihovna je otevřena.
Úřad má otevřeno dnes do 16.30.
Úřad je otevřen dnes do 16.30.
 
 • Cautus

  Senior Member
  Czech
  Knihovna má otevřeno.
  Tento výrok zní přirozeně pouze v kontextu.
  A: Chci nějakou knihu.
  B: Půjč si ji.
  A: Kde? Knihovna má zavřeno.
  B: Knihovna má otevřeno. (Důraz na skutečnost, že má otevřeno.)
  A: Vážně?

  Úřad má otevřeno dnes do 16.30.
  Běžně používané vyjádření skutečnosti, že můžete danou instituci navštívit. Tedy na informačních letácích, na webových stránkách apod.

  Aby věta zněla přirozeně, je vhodné ve větě řadit nejprve čas, poté místo a dále ostatní větné členy dle kontextu a důležitosti. Příklad:
  Úřad má dnes otevřeno do 16.30. (Běžné vyjádření bez důrazu.)
  Úřad má otevřeno dnes do 16.30. (Důraz na časové rozpětí otevírací doby.)

  Knihovna je otevřena.
  Zde mi chybí kontext, aby daný výrok nabyl přirozeného stavu. Nejspíš bych toto tvrzení použil v rámci rozhovoru:
  A: Mohu si zapůjčit nějaké knižní tituly?
  B: Ano, knihovna je otevřena.

  Úřad je otevřen dnes do 16.30.
  Zde bych také raději viděl zařazení do kontextu.
  Žádáme občany, aby využily podatelny v prvním patře. Úřad je otevřen dnes do 16.30. (Důraz na otevírací dobu, aby občané byli informováni, že je úřad otevřen pouze do 16:30, tedy v neobvyklém časovém rozpětí.)

  Toliko subjektivní vnímání problematiky, na názory se těším, Cautus


  PS: Občas pomůže vidět slovní spojení v kontextu, například zde:
  kontext.korpus.cz/view?ctxattrs=word&attr_vmode=mouseover&pagesize=40&refs=%3Ddoc.title&q=~tMjZsJHNqTC6&viewmode=kwic&attrs=word&corpname=syn2015&attr_allpos=all
   
  Last edited:
  Top