Maître d'ouvrage

Discussion in 'Català (Catalan)' started by émilie, Mar 18, 2013.

 1. émilie Member

  France
  france
  Bon dia,
  Voldria saber com es pot traduir la paraula "Maître d'ouvrage" en català, en el sentit de una estructura/una empresa que porta/que mana un projecte i que demana pressupostos per fer-lo.

  Moltes gràcies.
   
 2. germanbz Senior Member

  Benicàssim - Castelló - Spain
  Spanish-Spain/Catalan (Val)
  Dins del mòn de la construcció normalment qui mana en el projecte i demana pressupostos es el "Cap d'Obra" encara que depén molt de la tipologia de l'obra. A voltes pots trobar repartits estes responsabilitats entre cap d'obra i cap de producció.

  Pel que conec no hi ha una figura exactament igual a la de Maître d'ouvrage, en Espanya, es a dir, eixa definició, en Espanya pot dur des de les responsabilitats técniques i burocràtiques d'un director de projecte fins a la negociació amb els proveïdors pròpies de càrrecs intermedis en Espanya.
   
 3. innovator Senior Member

  Català (Girona)
  *Si és en el camp de la construcció "Aparellador" (antigament mestre d'obres. De fet, jo encara avui en dia sento aquesta paraula de tant en tant).

  Aparellador: 2m. i f.[AQ] [PR] [LC] Professional del sector de la construcció, amb titulació universitària, que s’ocupa de diversos aspectes del procés constructiu relacionats amb els treballs d’execució de l’obra, gestió econòmica i qualitativa, etc.

  *Si és en un altre camp més aviat empresarial: "cap de projecte" o "manager", que no seria ben bé el mateix.

  Mànager:
  1m. i f.[PR] [LC] Persona que s’ocupa de la direcció i de la gestió d’una empresa o d’una altra organització semblant.

  Cap de projecte : (no ho he trobat)
   
  Last edited: Mar 20, 2013
 4. sesperxes

  sesperxes Senior Member

  Burgos (Spain)
  Spanish-Spain
  Nomès una precissió: els "aparelladors" són com el linx, una espècie en extinció, i per motius d'edat. Ara (des de fa uns bons vint anys, quan va canviar el pla d'estudis) s'anomenen "arquitectes tècnics".
   
 5. Ray Dijoom Member

  Catalonia
  Catalan & Spanish
  Hola

  Un parell de puntualitzacions.

  1a. El cap d'obra és el representant del contractista a l'obra. Demana pressupostos (o no), però en cap cas controla el projecte, només intervé en el procés constructiu. Qui controla el projecte és el projectista en la fase d'elaboració d'aquest i el director d'obra durant l'execució. Aquesta informació la podeu trobar ampliada i detallada a la LOE http://www.boe.es/boe/dias/1999/11/06/pdfs/A38925-38934.pdf

  2on. Maître d'ouvrage entenc, que es refereix al que aquí anomenem Poduct Manager. No hi ha cap nom en català que jo conegui per definir-lo (tot i que podria ser "responsable de la promoció"), i a la professió tothom fa servir aquest mot. Aquest és el professional que treballa per a la empresa promotora i gestiona íntegrament el procés constructiu; contracta l'obra, controla econòmicament i supervisa aquesta, dóna suport a la direcció facultativa, ... Normalment es un aparellador, però atès que no té responsabilitats legals no cal que tingui una titulació concreta (com ara els directors d'obra i d'execució). També es podria referir al promotor, de qui depèn.

  I efectivament, el aparelladors estem en vies d'extinció, però no pas pel nom de la titulació (aparellador, arquitecte tècnic o enginyer d'edificació) ja que els que exercim la professió ens referim normalment a nosaltres mateixos com a aparelladors, independentment del que diguin els "papers". Les raons de l'extinció són unes altres (que tothom pot imaginar).

  Encara que tard, espero haver estat d'ajuda.
   
  Last edited: May 22, 2013

Share This Page

Loading...