Macedonian: Subject Complement

123xyz

Senior Member
Macedonian
Како би се превел изразот „subject complement" на македонски, во смисла на именка или именска фраза што го преименува подметот, односно дава дополнителни податоци за него? На страница од Википедија го сретнав изразот „прирочка именка“ ама кога го побарав со пребарувач, не најдов ништо, па малку ми е сомнителен.

За да појаснам за што зборувам, еве пример:

„Растенијата се живи суштества.“

Во горенаведената реченица, изразот „живи суштества“ го преименува подметот „растенија“, односно го дополнува. Како што е најчесто случајот со ваков вид на именски фрази, основата на прирокот е глаголот „сум“, иако може да биде и друг глагол со слично значење, т.е. што искажува состојба па притоа изедначува, како глаголите „остане“, „стане“ итн...
Знам дека целиот прирок во горенаведената реченица е глаголско-именски прирок, но би сакал да знам како се нарекува самата именска фраза, без да го вклучуваме глаголот.

Благодарам однапред
 
 • Duya

  Senior Member
  Whatever
  Na srpskom (i ruskom, koliko mogu da vidim), "objekat" (argument) kopule naziva se predikativ. Nisam našao ništa relevantno na .mk domenu, ali se, izgleda, isti izraz koristi i u bugarskom:
  http://www.slav.uni-sofia.bg/grammar/synt5.html
  Има случаи, когато признакът, който се приписва на подлога не може да се изрази с глагол, а се изразява с друга част на речта – съществително име, прилагателно име, числително име или местоимение. В такива случаи именната част на речта изразява лексикалната семантика, а значенията на глагола: лице, време, залог, наклонение, се изразяват от глаголите съм, бъда, бивам и от група глаголи с определена обща семантика.[...]
  Именната част на съставното именно сказуемо се нарича предикативно име или предикатив.
   

  123xyz

  Senior Member
  Macedonian
  Можно е да се вика исто и на македонски - најдов неколку страници на интернет каде што се користи зборот „предикатив“ во смисла на аргумент на копулата. Исто така, најдов и „именски прирок“, но не знам дали овој израз важи.
   
  Top