mimo ústní jednání

Discussion in 'Čeština (Czech)' started by slavicist89, Mar 22, 2013.

 1. slavicist89 Member

  English - England
  Dear all,

  I've found a phrase ('mimo ústní jednání') which seems to come up a fair bit in legal texts, but which I can't seem to make much sense of. It appears, for example, in the following contexts:

  'Plénum Ústavního soudu rozhodlo dne 28. února 2012 mimo ústní jednání ve věci navrhovatelky Š. D., o ústavní stížnosti proti jinému zásahu orgánu veřejné moci' (concourt dot cz/soubor/6440)

  'Povádí-li správní orgán jakékoliv důkazy mimo ústní jednání (výslech svědka, ohledání místa, apod.), musí o tom předem vyrozumět všechny účastníky řízení...'

  'Po uplynutí této lhůty, pokud není na základě návrhů účastníků nutno doplnit řízení, je rozhodnuto mimo ústní jednání.'

  (All examples found through Google; no sensitive information revealed here!)

  Could it mean something along the lines of 'without an oral hearing'/ 'without verbal proceedings', or have I missed the point entirely?

  Thanks in advance,
  Slavicist
   
 2. bibax Senior Member

  Czechlands
  Czech (Prague)
  without = bez;
  outside = mimo, vně;

  The child will be heard outside the oral hearing behind closed doors ...
  Dítě bude vyslechnuto mimo ústní jednání za zavřenými dveřmi ...
   
 3. Enquiring Mind

  Enquiring Mind Senior Member

  UK/Česká republika
  English - the Queen's
  Hi Slavicist, I am not a lawyer, nor do I have specialist knowledge of legal terminology, but I am thinking along the lines of "outside open court".
   
 4. slavicist89 Member

  English - England
  Dear both, thank you for the advice! I've spent some quality time with Google, and both your suggestions seem to be widely used in a legal context. That's incredibly helpful.
   

Share This Page

Loading...