Nie jestem pisarzem, ani kimś, kogo będą podziwiały miliony

< Previous | Next >

rachel1482

New Member
english
Please help me translate a little of my friends Book from Polish to English, I would love to be able to read it
My friend gave me a copy of a book he has written and I would love to be able to read it. Iv tried translation websites but the translations never make any sense so I was hoping I could get hold of real people who want to help me and translate it for me so I can re-write it in english. I know there is alot of text here so please translate as much as you feel you wish to.

Dlaczego książka? Bo bardzo tego pragnąłem.
Nie jestem pisarzem, ani kimś, kogo będą podziwiały miliony. Jestem zwykłym chłopakiem, który od przeszło czterech miesięcy szuka spokoju dla oszalałego serca. Jedyne co przynosi mi ulgę, to przelewanie uczuć na papier. Przez cały ten czas zmagałem się z własną bezsilnością i odrzuceniem. Przebyłem kilometry szczęścia i smutku, dryfując na przeciekającej tratwie po bezkresnym oceanie uczuć. Wielokrotnie widziałem okręt mający mnie uratować, lecz gdy podpływał coś kazało mi mówić, że to tylko wycieczka i nie potrzebuję pomocy. Pomocy jednak potrzebowałem, żeby te kilka stron odzierających mnie z prywatności powstało.

Thank you so much in advance
 
 • Monica610

  Senior Member
  Polish
  That's my attempt, probably full of mistakes:

  Why a book? Because I desired it so much.
  I am neither a writer nor somebody, who will be admired by the millions. I am an ordinary boy who for more than four months has been looking for a peace for mad heart. The only thing which brings me relief is transfering my feelings to paper. All this time I've been struggling with my own helplessness and rejection. I have pasted kilometers of joy and sadness, adrifting on a leaking raft across the endless ocean of feelings. Many times I saw an argosy that was to rescue me but when it approached, something ordered me to tell that it was just a trip and that I didn't need any help. I needed some help though, so that these few pages stripping me of my privacy could come into existence.
   

  rygi

  Member
  Poland - Polish
  Let me improve it slightly :)

  That's my attempt, probably full of mistakes:

  Why a book? Because I desired it so much.
  I am neither a writer nor somebody, who will be admired by the millions. I am but an ordinary boy who has been looking for a peace to soothe a frantic heart for over four months. The only thing bringing me relief is commiting my thoughts to paper. All this time I've been struggling with my own helplessness and rejection. I have traversed kilometers of joy and sadness, adrifting on a leaking raft round an endless ocean of feelings. Many a time had I seen a vessel that was to rescue me but whenever it approached, something ordered me to say that it was just a trip and that I didn't need any help. Yet I needed some aid, hence these few pages stripping me of my privacy could come into existence.
   
  < Previous | Next >
  Top