No deus pas voler dir

Ahlysssr

New Member
English
Hola a tots, estic llegint Memoriés de Idhun

Hi apareix un passatge ”no deus pas voler dir“. O com ho entinc, “no vulls dir”

Algu em pot explicar com las paraules “deus“ i “pas“ forma parte de la frase per a “no vulls dir”

Graciès
 
 • No deus (you must not)
  pas (negative particle)

  You must not mean that (= You can't possibly mean that)

  Més aviat serà «No deus pas voler dir X?», suposo. Ço és, «Are you referring to X? / Don't you rather mean X?».

  Vaja, podrien ser les dos opcions, segons el context, però per a «You can't possibly mean that» l'ordre natural me sembla que seria més aviat «No deus voler dir pas això», és a dir, amb el «pas» al final de la perífrasi verbal. Oi?
   
  Quin context?;)
  No el tenim, per això ho dic, però —sense context— la construcció de la frase em fa pensar més en una interrogativa que no en una exclamació.

  Fet i fet, la funció del meu missatge no és pas corregir-te (que no podria), sinó donar a l'autor del fil una altra traducció que és bastant diferent en el seu idioma, per a que ell pugui interpretar segons el context que hi hagi al text que ell llegeix.
   
  Doncs el teu sembla esser l'únic exemple que surt a Google. De no deus pas voler dir n'hi ha uns quants, però.


  Més frequent als dialectes del nord (Olotí...).
  Que curiós! A mi em segueix semblant que seria l'ordre més natural per a aauest ús, però pot ser que estigui en la minoria. Com indiques, l'ús del pas és molt variable entre l'ús totalitzador del català septentrional, on se sol ometre el "no", i el pràctic desconeixement en les varietats valencianes. Jo, fet i fet, vinc d'un lloc on l'ús n'és emfàtic, potser per això veig més flexible (i dependent del punt on es vulgui fer l'èmfasi) la col·locació del «pas». Com és una llengua viva, puc ben assegurar que almenys hi ha un parlant nadiu que ho diria així.

  Tanmateix, entre els primers resultats de Google ja apareix l'ús que deia jo, que és una de les possibles traduccions de l'expressió que se'ns dona sense context. En poso un parell d'exemples:

  El que no has posat bé es això de "adelantat"... no deus pas voler dir "avançat", oi?

  Arnau, què vol dir ninguna? No deus pas voler dir "cap"?. Quina llengua parles?

  El que no entenc, es lo dels 50º!! No deus pas voler dir Fahrenheit oi? Però he mirat les equivalencies i sembla que 50F son només 10C, i tu parles de calor. Però és que 50º es una bestiessa!


  Amb això no vull dir pas que sigui l'únic sentit que se li dona, també hi ha recollit l'ús de "You can't possibly mean that..." (tot i que pràcticament sempre entre interrogants). Però, si tal volta s'ha entès així, en cap moment no he dit que no es pogués fer servir també així.

  Sia com sia, he anat a comprovar el text original d'on ha tret l'autor del fil l'expressió per a veure quin era el context i és un "You can't possibly mean that...?"
   
  Jo sempre diria "No deus pas voler dir que...". Només se m'acut una col·locació posterior del pas en cas que l'oració canviés a "No ho deus voler dir pas, això".

  El meu ús del pas també és com el de la major part dels catalans, per emfasitzar la negació. No es correspon a l'ús absolut del septentrional, on fins i tot poden prescindir del "no": Sem pas d'acord.
   
  Back
  Top