no less stringent than those contained in this Agreement

Discussion in 'Polski (Polish)' started by Baltic Sea, Dec 11, 2012.

 1. Baltic Sea Banned

  Polish
  Witam znowu!

  The RECEIVING PARTY shall only disclose the CONFIDENTIAL INFORMATION to those of its employees who have a need to know it for thePURPOSE, who have been informed of the obligations of confidence and non-use under this Agreement and who are bound to the RECEIVING PARTY by obligations of non-use and secrecy no less stringent than those contained in this Agreement.

  Czy wytłuszczony kawałek można przetłumaczyć na polski jako?

  STRONA OTRZYMUJĄCA powinna ujawnić POUFNĄ INFORMACJĘ jedynie tym ze swoich pracowników, którzy muszą ją znać do realizacji CELU, których powiadomiono o obowiązkach dotyczących zaufania i niewykorzystywania zgodnie z niniejszą umową i którzy związani są ze STRONĄ OTRZYMUJĄCĄ obowiązkami niewykorzystywania i zachowania tajemnicy, nie mniej rygorystycznymi niż (te) zawarte w niniejszej Umowie.

  Dziękuję. Źródło: Prośba kolegi o przetłumaczenie tego zdania na polski.
   
 2. LilianaB Banned

  US New York
  Lithuanian
  This one is Ok. I would add: niewykorzystania informacji (not just niewykorzystania).
   

Share This Page

Loading...