no me queda nada = No em en queda gaire / gens / cap / res

Discussion in 'Català (Catalan)' started by Gamen, Mar 9, 2014.

 1. Gamen Banned

  Near Buenos Aires
  Spanish Argentina
  Bona tarda.
  No entenc bé les diferences entre "gaire", "gens", "cap" i "res" ja que les quatre semblen significar el mateix en espanyol: "nada"
  Dono un exemple:

  Tens una mica d'aigua?
  No, em en queda gaire / gens / cap / res.

  Agrairia que algú pogués explicarme-me les diferences.
  Moltes gràcies.
   
  Last edited: Mar 9, 2014
 2. Angelo di fuoco Senior Member

  Germany
  Russian & German (GER) bilingual
  Cap. (ningún, ningúna) -> Vés a cap²
  Gaire. (no mucho)
  Gens. (casi nada, para nada, nada)
  Res. (nada)

  P.S. La resposta correcta seria "no m'en queda gaire/ gens", no estic segur si podria estar "res" (espero que vinguin els parlants nadius). La que amb certesa absoluta no podria estar es "cap".
   
  Last edited: Mar 9, 2014
 3. Cambradetardor New Member

  Español (España) / Català (Catalunya)
  No totes volen dir "nada", tenen significats diferents. Intento explicar-ho:

  - Gaire: és més aviat com "molt". Així, si dius "no em queda gaire aigua", el que estàs dient és "no me queda mucha agua".

  - Gens: "no em queda gens d'aigua" vol dir que no te'n queda res, és una quantitat inexistent.

  - Cap: en oracions negatives, és com "ningún". Amb "aigua" no m'encaixa, però sí podries dir "no tinc cap problema" = "no tengo ningún problema".

  A més, cal tenir en compte que en alguns contextos, com en el cas de les oracions interrogatives, té un altre significat: "cap" = "algún". "Que tens cap germà?" ("¿Tienes algún hermano?").

  - Res: aquesta paraula sí és "nada". Amb "aigua" no ho podries posar, és més aviat en casos com "no ha dit res" ("no ha dicho nada"), "no volia fer res" ("no quería hacer nada"), "no ha fet res" ("no ha hecho nada")...

  Espero que s'entengui el que volia explicar. Si et queda cap dubte (=si te queda alguna duda), avisa.

  P.S. - "No me'n queda gaire" = no me queda mucha", "no me'n queda gens" = "no me queda nada".
   
 4. Angelo di fuoco Senior Member

  Germany
  Russian & German (GER) bilingual
  Gens també podria significar "gairebé res", oi?
   
 5. Gamen Banned

  Near Buenos Aires
  Spanish Argentina
  Graciès a tots.
  Es més difícil del que jo pensava perquè el català fa més distincions que l'espanyol per expressar les idees de "mucho" , "poco", "algo", "ninguno", "nada".

  Doncs, podria dir e traduir-ho així?
  No m'en queda gens. (No me queda nada).
  No m'en queda molt d'aigua. No m'en queda gaire aigua. (No me queda mucha agua).
  M'en queda poca/només una mica. (Me queda [solo] un poco).

  D'altra banda, podria dir:
  Ell no fa res. (él no hace nada).
  No tinc cap problem. (No tengo ningún problema).
  No tinc molt d'errors. / No tinc gaire error. (No tengo muchos errores).
   
  Last edited: Mar 9, 2014
 6. merquiades

  merquiades Senior Member

  France
  USA Northeast
  Aquí tens un altre fil de WR que parla de les diferències entre gens i res i dues de les moltes pàgines web que expliquen una mica més i dónen exemples. Aquí també. Veuràs que els catalanoparlants ténen els mateixos problemes perquè molta gent estàn fent servir res com utilitzen nada en castellà.

  Em semblen ben escrites les frases que poses.
  Has fet servir "molt de" i no pas "molt". No sé si és correcte però es diu amb molta freqüència:
  No em queda molta aigua. No tinc molts errors. No tinc molts diners. No té molts amics. No tinc molt temps.
   
  Last edited: Mar 9, 2014
 7. Angelo di fuoco Senior Member

  Germany
  Russian & German (GER) bilingual
  Primera cosa. Molt, molta etc. només es fan servir en frases afirmatives. En frases interrogatives, negatives i condicionals s'han d'emprar les formes negatives.

  Segona cosa: En és una partícula que substitueix alguna cosa, en particular substantius. Per això si fes servir "aigua", has de treure "en". Si fes servir "en", has de treure "aigua":
  "No m'en queda gaire" o "No em queda gaire d'aigua".
  Tanmateix, pots dir: No m'en queda gaire, d'aigua. Això es possible perquè "d'aigua" en aquest cas és un afegiment.

  Darrera finesa: "molt de gust" (al masculí), però "molta aigua" (al femení) i, al plural, "molts errors" i "moltes paraules".
   
 8. Angelo di fuoco Senior Member

  Germany
  Russian & German (GER) bilingual
  En tots aquets exemples en bon català (i també en català formal) s'ha d'empra "gaire" perquè és precedit de "no", en català col·loquial es pot dir "gaires" amb paraules en plural. "No" seguit de "molt" (molta, molts, moltes") és un castellanisme.
  A més a més, una coseta que se me havia escapat: si una paraula es comptable (com "error" ) s'ha de dir (i d'escriure) "cap" al singular i "gaire(s)" al plural: no... cap error; no... gaire(s) errors. "Gaire error" és incorrecte.
   
 9. Gamen Banned

  Near Buenos Aires
  Spanish Argentina
  Segons les regles indicades, entinc que serien correctes les següents contruccions:
  Es correcte?

  D'aigua no m'en queda gaire, molta / Tinc molta, gaire aigua.
  De llibres no m'en quedan molts, gaires. / Tinc molts de llibres, Tinc gaires de llibres.
  De temps no m'en queda gaire/molt. / Tinc molt de temps.
  No tinc cap gana d'anar avui a cap lloc. / No tinc cap, gaires llibres. / No tinc cap llibre.
  No hi ha gens/res d'aigua a/en la piscina.
  No ha plogut gens/res.
  No he dit res/gens.

  Molt(a)(s) (en oracions afirmatives) gaire(s) (en oracions negatives i interrogatives) = mucho.
  Molt de + substantiu masculino. Molts/molta(s) + substantius masculíns plural o femeníns plural o singular.
  Res (amb substantius comptables). Gens (amb substantius no comptables) = nada.
  Cap (invariable en gènere i nombre en oracions negatives) = ningún(s), ninguna(s). Aplicat a cosas.
   
  Last edited: Mar 10, 2014
 10. Angelo di fuoco Senior Member

  Germany
  Russian & German (GER) bilingual
  Perdona si et corregeixo tant (i potser vindran alguns amics catalans que em corregeixin a mi mateix), però recordo molt bé els meus propis errors i les confusions amb el castellà. S'ha de dir que aquest aspecte de la gramàtica catalana és complicadíssim
   
 11. ACQM

  ACQM Senior Member

  Manresa (Barcelona)
  Spain - Spanish
  El tema dels comptables i incomptables no és exactament com dius, Gamen:

  "Res" és un absolut no va lligat a cap mena de substantiu: "No tinc res a fer aquí", "No tinc res: ni diners, ni parella, ni amics..."
  "Cap" va amb substantius comptables: "Tens problemes? No en tinc cap", "Tens un bolígraf per deixar-me? No, no tinc cap bolígraf, ni per deixar-te'l ni per a mi".
  "Gens" (que és el contrari de "Gaire") va amb substantius ¡ncomptables: "(Que) tens gaire feina? No, no en tinc gens". "No tens gens de feina?" Gens no.Bé, en tinc una mica, però no gaire."

  Fixa't que diem "Gens DE feina/temps/aigua/mal..." pero "Gaire feina/temps/aigua/mal ..." sense preposició i "Cap problema/bolígraf/amic/..." sense preposició.

  No diem "res de ..." :mad: excepte amb l'expresió fixa "res de res", com et deia, "res" sempre va sol sense substantiu, pero no sempre es tradueix directament per "nada", ya que, segons com funciona més com l'anglés "anything" "(Que) en saps res?"=¿Sabes algo (de él/ella/ello)?, pero "No en sé res"="No se nada (de él/ella/ello).
   
  Last edited: Mar 11, 2014
 12. Rintoul Senior Member

  Catalonia, Catalan
  Una observació només sobre la contracció: en català l'apòstrof se situa tan a la dreta com es pugui, a l'inrevés que en francès.

  Jo me'n vaig (cat); je m'en vais (fr)
   
 13. Angelo di fuoco Senior Member

  Germany
  Russian & German (GER) bilingual
  Gràcies. Veig que he oblidat algunes coses.
   
 14. Gamen Banned

  Near Buenos Aires
  Spanish Argentina
  Gràcies a tots els que van intervenir. Segueixo aprenent de tots vosaltres. Ara vaig poder entendre les diferències entre gaire, gens i res.
  Em van ajudar molt les explicacions de ACQM. Una mestra tant en espanyol com en català.
   

Share This Page

Loading...