Norwegian: å sette [stor] pris på

Discussion in 'Nordic Languages' started by timtfj, Apr 23, 2013.

Tags:
 1. timtfj

  timtfj Senior Member

  Northwest England
  UK English
  Jeg vet at sette pris på svarer til appreciate eller value på engelsk. Men jeg er usikker om styrken av uttrykk som disse:


  1. Takk for det! Jeg setter pris på det.
  2. Takk for det! Jeg setter stor pris på det.
  3. Takk for det! Jeg setter veldig stor pris på det.

  Antagelig tegner (3) en større grad av takknemlighet enn (2), og (2) en større grad enn (1). Men kan dere definere hvor sterk de er? Hvor fornøyd bør jeg bli når noen sier (1) (2) eller (3) til meg?

  Jeg skal sette pris på deres hjelp. ;)

  Takk!
   
 2. myšlenka Senior Member

  Norwegian
  Graden av hvor fornøyd du bør bli er vel proporsjonal med graden av takknemlighet?

  Så:
  1) Fornøyd.
  2) Storfornøyd.
  3) Veldig fornøyd.

  :)
   
 3. henbjo Member

  Valencia, Spain
  Norwegian
  Jeg kan også presisere at på norsk er ikke uttrykk som dette noe man bruker uten å virkelig mene det, og blir sånn sett et uttrykk for nokså sterk og ektefølt takknemlighet. I andre kulturer kan det være vanligere å bruke denne typen fraser for å være høflig, men dette er ikke så vanlig på norsk.
   
 4. timtfj

  timtfj Senior Member

  Northwest England
  UK English
  Takk for det---det var det viktigste jeg ønsket å vite. Jeg var bekymret for at jeg kanskje hadde gitt uttrykkene for mye vekt når de var bare høflig ment. Nå kan jeg bli veldig fornøyd, som myšlenka sier. :)
   
 5. NorwegianNYC

  NorwegianNYC Senior Member

  New York, NY, USA
  Norwegian
  "Jeg setter pris på" har også en annen betydning. Hvis du kommer for sent på jobb flere ganger, eller til et møte, er det godt mulig at sjefen sier til deg "jeg setter pris på om du kommer i tide!" En kan også tenke seg ei more som sier til tenåringssønnen: "jeg setter pris på om du legger de skitne klærne dine på vaskerommet!" I slike tilfeller betyr ikke "jeg setter pris på" at noen "appreciate it", men det er heller en advarsel eller instruks.
   
 6. Ben Jamin Senior Member

  Norway
  Polish
  Betyr ikke "I would appreciate if" omtrent det samme på engelsk?
  Burde ikke verbet "sette" i setningen være i kondisjonalis?
   
 7. NorwegianNYC

  NorwegianNYC Senior Member

  New York, NY, USA
  Norwegian
  Jo - det var en kommentar til at man lenger opp snakker om grader av takknemlighet og hvor fornøyde man er, men det kan også brukes i en annen betydning.
  Det kan være det, og det blir kanskje bedre slik, men jeg tror ikke det må være i kondisjonalis
   
 8. timtfj

  timtfj Senior Member

  Northwest England
  UK English
  Jeg tror "I would appreciate it if you would . . . " er presist tilsvarende på engelsk, hvis jeg har riktig forstått betydningen som NorwegianNYC gir. Men vi kunne teoretisk også si "I will appreciate it if you . . . ", med futurum istedenfor kondisjonalis. (Egentlig ville vi ikke vanligvis si det, men meningen ville være klar.)

  Kunne kanskje jeg setter pris på om bli forstått på to mulige måter?

  1. Som presens: Ofte gjør du det jeg ønsker. Når du gjør det, setter jeg pris på det. (Så: gjør det denne gangen!)
  2. Som futurum: Jeg håper at i morgen, du skal gjøre det jeg ønsker. Hvis du gjør det, skal jeg sette pris på det. (Så: gjør det!)

  Stemmer det? Mitt poeng er at både jeg setter pris på om og jeg ville sette pris på om tilsvarer til uttrykk vi kunne bruke på engelsk, selv om vi faktisk bruker bare ett av dem.
   
  Last edited: Apr 24, 2013

Share This Page

Loading...